Kto má prednosť na priechode pre chodcov?

Úpravu pravidiel v súvislosti s priechodmi pre chodcov avizovala vláda už v svojom programovom vyhlásení.

„Úrad vlády, Ministerstvo vnútra aj polícia sa do značnej miery stotožnili s našimi argumentami za úrýchlenie úpravy pravidiel týkajúcich sa priechodov pre chodcov. Vďaka tomu sa plánovaná novelizácia zákona o cestnej premávke presúva na prvý štvrťrok roku 2025,“ povedal Dan Kollár, prezident Cyklokoalície.

Už dnes platí, že motoristi sú na základe zákona o cestnej premávke povinní dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov.

Novela by mala v praxi znamenať, že vodič bude povinný približovať sa k priechodu pre chodcov len takou rýchlosťou, aby bol schopný v prípade potreby umožniť chodcovi bezpečný prechod a zároveň bude povinný umožniť bezpečný priechod aj chodcovi, ktorý sa zjavne chystá vstúpiť na priechod.

Podobná úprava vychádza z medzinárodného Dohovoru o cestnej premávke, a s výnimkou Slovenska platí vo všetkých krajínách Európskej únie.

Práve prax z okolitých krajín podľa združenia ukazuje, že nové pravidlá majú potenciál fungovať aj u nás. „Avizovaná zmena zákona, na ktorej potrebu upozorňujeme už roky, bude veľkým krokom pre bezpečnosť chodcov a Slovensko zároveň priblíži k dopravne civilizovaným krajinám," doplnil Kollár.

Zdroj: Cyklokoalícia, foto: cz.depositphotos.com