Každoročne pri dopravných nehodách zahynie 1,35 milióna ľudí

Z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyplýva, že v rozvojových krajinách je riziko úmrtia pri dopravnej nehode 3x vyššie než v rozvinutých krajinách. 

Volvo Cars navrhuje, že v záujme zvýšenia celosvetovej bezpečnosti na cestách by mali všetky krajiny podporovať používanie bezpečnostných pásov na predných aj zadných sedadlách vozidiel. Ďalšou oblasťou, na ktorú je potrebné sa zamerať, je základná cestná infraštruktúra, ktorá má oddeľovať zraniteľných účastníkov cestnej premávky od motorových vozidiel.

„Globálne údaje ukazujú, že v oblasti bezpečnosti cestnej premávky panuje veľká nerovnosť,“ hovorí Malin Ekholmová, šéfka Bezpečnostného strediska spoločnosti Volvo Cars. „Tieto priepastné rozdiely v oblasti bezpečnosti je potrebné riešiť prostredníctvom technológií, ale aj vytvorením a posilňovaním bezpečnostnej kultúry v celosvetovom meradle. Musíme pochopiť a riešiť rozdiely v používaní bezpečnostných pásov, zatiaľ čo infraštruktúra by sa mala zamerať na zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, chodcov a cyklistov.“
 
Spoločnosť Volvo Cars má veľký záujem prispievať svojimi bohatými znalosťami v oblasti bezpečnosti k celosvetovým iniciatívam zameraným na bezpečnosť cestnej premávky. Napríklad minulý rok spustila otvorenú databázu, v ktorej sú obsiahnuté desaťročia výskumu v oblasti bezpečnosti. Prístup k databáze Volvo nájdete tu.

Moderný trojbodový bezpečnostný pás, ktorý prvý raz zaviedla spoločnosť Volvo Cars v roku 1959, je najdôležitejší bezpečnostný prvok vozidla. Bez neho by nemali veľký zmysel ani pokročilé bezpečnostné technológie, pretože by boli z veľkej miery neúčinné. Napríklad funkcia automatického brzdenia je oveľa menej účinná, pokiaľ nemajú osoby vo vozidle zapnutý bezpečnostný pás, ktorý ich má držať bezpečne pripútané k sedadlu. To isté platí pre detské sedačky, ktoré prispievajú k ochrane detí rôzneho veku.
 
Napriek tomu len 105 krajín sveta má zákony o bezpečnostných pásoch, ktoré sú v súlade s osvedčenými postupmi a vzťahujú sa na cestujúcich na predných aj zadných sedadlách.
 
Keďže cyklisti, chodci a motocyklisti predstavujú viac ako polovicu všetkých obetí dopravných nehôd na svete, spoločnosť Volvo Cars zároveň odporúča na jasné vymedzenie pruhov pre chodcov a cyklistov pomocou ochranných bariér, ktoré by týmto najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky poskytovali ochranu.
 
Údaje spoločnosti Volvo Cars, ktoré pochádzajú z vyšetrovaní skutočných dopravných nehôd, už od 60. a 70. rokov minulého storočia pomáhajú švédskym dopravným úradom zavádzať nové bezpečnostné prvky, ako sú napríklad deformovateľné stĺpy pouličného osvetlenia, modernejšie ochranné nárazníky či chodníky oddelené od ciest.