Otázka motoristu: Ako si po novom vybavím elektronický technický preukaz?

Odpoveď: O výmenu doteraz vydávaných TP za nové, vydávané od 1.6.2010 môžete požiadať ktorékoľvek pracovisko evidencie vozidiel orgánu PZ v rámci SR. Zákonná lehota vydania osvedčenia o evidencii časť I. (čipová karta) je 30 dní od dňa podania žiadosti. Dodacia lehota však býva spravidla kratšia. Osvedčenie o evidencii časť II. vydá orgán PZ na počkanie (papierový formát). K dnešnému dňu je vydaných vyše 50 000 ks osvedčení o evidencii časť I.


Pri výmene pôvodne vydaných dokladov je držiteľ vozidla povinný predložiť okrem samotných dokladov, nasledovné doklady:

-  platný doklad totožnosti, vyplnenú žiadosť o zmenu,
- doklad o uzavretí PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- v tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady - papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 Eur, t.j. celkovo výmena dokladov vozidla stojí 12 Eur.

Ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa poplatok vo výške 10 Eur za každý takýto doklad. Je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I. do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 Eur.