Samozvaní záchranári klímy sa odvolávajú na to, že výfukové plyny áut spôsobujú epidémiu respiračných ochorení u detí. Ďalšie ochorenia vraj idú na vrub pneumatikám a ich používaniu, pri ktorom sa uvoľňujú do prostredia mikroplasty.

„Považujeme za mimoriadne bezohľadné, že znečisťujete naše ovzdušie svojím veľkým autom a bránite nám vo výhľade,“ píšu ekoaktivisti.

Pneumatiky sú ich cieľ

Klimatickí aktivisti sa s obľubou zameriavajú na pneumatiky vozidiel. Vo viacerých mestách naprieč Európou sa už objavili kontroverzné prípady, kedy aktivisti vypustili vzduch z pneumatík predovšetkým SUV vozidiel.

Keď takýto prípad nastane, z právneho hľadiska poškodeného ide o diskutabilnú otázku. Keďže pneumatiky je možné opäť vrátiť do pôvodného stavu, nejde o klasickú majetkovú ujmu, ktorá by bola nezvratná.

Na druhej strane, poškodení môžu argumentovať tým, že auto nemohli bezprostredne používať práve kvoli "zásahu" ekoaktivistov. Rovnako tak sa môžu domáhať aj preplatenia vzniknutých nákladov, a to napríklad vtedy, ak bol potrebný odťah vozidla a podobne.

Zdroj: Heute / foto: Heute