Vyučovať môžu, ale len na diaľku

Pandémia koronavírusu zasahuje do našich životov stále viac a intenzívnejšie. Od 19. decembra 2020 napríklad platia aj úplne nové pravidlá pre absolvovanie výcviku v autoškolách. Výučbu teórie napríklad môže vykonávať iba autoškola podľa § 34a vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dištančnou formou alebo e-learningom v JISCD v rozsahu 100 %. Iné ako „diaľkové“ štúdium dopravných predpisov teda momentálne nie je možné. Zabudnite aj na praktický výcvik, jazdy sú momentálne pozastavené tiež. Logicky to má dosah aj na záverečné skúšky, aj tie sú totiž až do odvolania pozastavené.

zdroj: TASR, Ministerstvo vnútra SR