Vo Francúzsku nenosí darčeky Ježiško alebo Santa Claus. Je ním Père Noël.

Video pochádza z Francúzska. Pomenovanie Santa v titulku je preto trochu zavádzajúce, ale ospravedlniteľné, keďže v podstate ide o to isté. Ale späť k téme. Možno ste nevedeli, ale neposkytnutie pomoci je trestným činom: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Ak ale vykonávate povolanie, alebo vaša pracovná náplň súvisí so záchranou ľudského života, trestná sadzba je ešte vyššia. 

Potom tu je ešte osobitná kategória. Týka sa vodičov po nehode. A je jedno, či je poškodený, alebo vinník. „Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ Aj nie úplne správne poskytnuta (neodborná, laická) prvá pomoc môže zachrániť život... ako na to vám povedia na linke 155. 

Čo je správne? Priechod pre chodcov, alebo prechod pre chodcov? Priechod označuje miesto, prechod označuje činnosť. Prvé je teda správne.

Vo videu sa náraz nejaví byt silný. A poškodený nejaví znaky ťažkej ujmy. Navyše je okolo množstvo ľudí, ktorí zrazenému možno pomohli. Aj keď to tak byť nemuselo...

Za pozoruhodné stojí zmieniť správanie motorkára a vodiča Oplu Insignia, ktorí sa rozhodli, že vodiča nenechajú len tak odísť a doslova ho prenasledujú po francúzskych uličkách. Nakoniec natrafia na policajtov, ktorí vodiča vytiahnu z auta. Pre rýpalov, policajtova motorka síce po zastavení spadne, čo pôsobí humorne, ale uvedomte si, že vykonával služobný zákrok a nemohol vedieť kto, alebo čo ho čaká za volantom...