1. Odbočenie doprava na červenú 

V dôvodovej správe k návrhu novely zákona o Cestnej premávke je uvedené „Podľa súčasného právneho stavu nemožno pokračovať ďalej v jazde na červený signál, avšak predložený návrh umožní vodičom odbočujúcim vpravo, aby pokračovali, pokiaľ svojou jazdou neobmedzia, alebo neohrozia ďalších účastníkov cestnej premávky.“ 

Dodatková tabuľa povoľujúca odbočenie vpravo i na červenú. Jednoduché riešenie nájdeme napr. na ukrajinských cestách

Myšlienka to fakt nie je zlá. V USA to takto majú už dávno. Musia si ale uvedomiť, že z pohľadu bezpečnosti nie je každá križovatka na takéto niečo stavaná. Preto by som osobne návrh trochu pozmenil. Napríklad upevnením normálnej „plechovej“ dodatkovej dopravnej značky k semaforu, ktorá by označovala križovatku, kde je takéto odbočenie povolené (doplnkové svetelné značenie je finančne náročnejšie). Takéto niečo bežne funguje v niektorých i menej vyspelých krajinách. Ďalšou problematikou, na ktorú poslanci nemysleli, sú i signálne plány semaforov a ich nadväznosť. Áno, i teraz si mnohí zafrflete, že sú i tak zle nastavené, viď taký Prešov a jeho hlavné ťahy. Hlavné mesto na tom nie je o nič lepšie. Novela by totiž mohla dopravu výrazne skomplikovať. Zmena signálnych plánov celého mesta trvá veľmi dlho. Komplikácie by mohli nastať vtedy, ak sa sprava nahrnie viac áut a prosto sa na daný úsek cesty všetky nezmestia. Hlavné ťahy by teda boli opäť upchaté. Preto návrh s dodatkovou dopravnou značkou považujem za osožný, aby prosto na križovatke, kde to nie je vhodné, takéto odbočovanie nebolo možné. Vhodnosť a nevhodnosť križovatky by museli posúdiť dopravní inžinieri.

2. Predchádzanie cyklistu a motorkára vo vzdialenosti min. 1,5 metra

Poslanci vyriekli názor, že sa treba viac starať o zraniteľných účastníkov cestnej premávky, a to o cyklistov a motorkárov. "Preto navrhujeme do zákona ustanoviť minimálnu prípustnú vzdialenosť, ktorú je vodič povinný dodržať pri predchádzaní motocyklistov či cyklistov a to 1,5 metra," Ono je to síce fajn, niečo také navrhnúť, ale prakticky si neviem predstaviť, ako Vám niekto dokáže, že ste proste od cyklistu išli menej ako 1,5 metra. A napríklad na užšej jednosmernej ceste to ani nie je možné. Snahu o zvýšenie bezpečnosti nekritizujem, to by som si nedovolil. Zvýšiť bezpečnosť na našich cestách je potrebné, ale toto proste v praxi aplikovať akosi nejde.

V niektorých šťátoch USA je limit 91 cm. Tento by sa zdal oveľa reálnejší i na naších cestách.

3. Ukradnuté auto a jeho evidenčné číslo

No a posledná zmena. Zákonodarcovia ďalej navrhujú aj zmenu v prípade ukradnutia vozidla spolu s evidenčným číslom. Žiadajú, aby takéto evidenčné číslo už nikdy v budúcnosti novému držiteľovi vozidla nepridelilo. Poslanci prichádzajú so zmenou aj na základe upozornenia vlastníka vozidla, ktorému bolo takéto evidenčné číslo pridelené a ktorý bol z tohto dôvodu v zahraničí zadržaný ako podozrivý z odcudzenia vozidla. No čo k tomu dodať? Tak ako sa pátranie po aute alebo iných veciach a osobách dá vyhlásiť, tak sa dá i zrušiť. Skôr by som povedal, že sa niečo také stalo ich rodinnému známemu. A ako to s tým evidenčným číslom mysleli? Pravdepodobne tak, že ak sa jedná o ukradnuté osobné auto, nemala by sa rovnaká značka prideliť na motocykel alebo traktor (inak si to vysvetliť neviem, keďže evidenčné číslo sa pri zmene majiteľa v tom istom okrese zvyčajne nemení a kradnuté auto Vám predsa neprepíšu a pri zmene do iného okresu sa mení i tabuľka). K tomu naviac asi zlyhala komunikácia medzi kompetentnými orgánmi, a preto sa to poslanci rozhodli riešiť cestou zmeny noriem. No a takéto riešenie by, samozrejme, prinieslo niečo málo i do štátneho rozpočtu, keďže za nové tabuľky treba platiť.