Poistenie vzťahujúce na stret so zverou môžete mať aj v PZP. Poriadne si prečítajte podmienky, ktoré máte. 

Ako postupovať, ak ste už zviera zrazili:

  • Po zrážke v prvom rade odstavte auto na kraj vozovky a zapnite výstražnú signalizáciu.
  • Oblečte si reflexnú vestu a umiestnite výstražný trojuholník.
  • Po týchto prvých bezpečnostných úkonoch je nevyhnutné volať políciu. Nebojte sa pokuty. V prípade zrážky so zverou ide o nehodu nezavinenú vodičom a pokuta sa neukladá.
  • V žiadnom prípade miesto nehody neopúšťajte. Zrazená zver, ktorá zostane ležať na ceste, môže ohroziť iného vodiča a pre vás by plynula civilno-právna a v horšom prípade trestno-právna zodpovednosť. Na to veľa ľudí zabúda. Mali ste konať, no nekonali ste... 
  • Polícia po príchode s vami spíše zápis o nehode, ktorý vám bude užitočný aj neskôr v prípade riešenia škodovej udalosti s poisťovňou.
  • Ak máte poistenie, urobte si fotodokumentáciu pre poisťovňu.  

Poviete si, že veď to je jasné a isto tak zareagujete. Zo svojej praxe viem, že ľudia tak nereagujú, pokračujú v jazde ďalej, maximálne skontrolujú auto a jeho poškodenie a neraz cestujú aj cez polovicu Slovenska. Až potom, keď majú chvíľku čas, tak kontaktujú políciu a poisťovňu... 

Ako umiestniť trojuholník? 

Dilema. Označiť auto alebo zrazené zviera, ktoré tvorí prekážku? Auto stojí v jednom pruhu, zviera leží v druhom. V aute máte len jeden kus výstražného trojuholníka. Ako teda postupovať? 

V zmysle zákona sa prekážka cestnej premávky označí tak, aby ju účastníci cestnej premávky mohli včas spozorovať. Po zrážke so zverou je auto zvyčajne pojazdné. Nie je problém ho premiestniť na krajnicu, kde netvorí prekážku v cestnej premávke, a zapnúť výstražné smerovky. Ak vytvára potenciálne väčšie nebezpečenstvo vaše auto, označte auto. Ak však zver, je povedzme presne v strede pruhu, je rozmerná a i., uprednostníte ju.

V rizikových regiónoch dokonca ľudia nosia v aute rovno 2 trojuholníky. Sám som to videl na vlastné oči.  

Pozor aj na pytliactvo

Okrem vzniku ujmy na majetku či zdraví a s tým spojeným trestným stíhaním tu hrozí ďalší trestný čin. Je ním pytliactvo. V minulosti bolo úplne bežnou vecou, že ak niekto zrazil autom lesnú zver a mal vozidlo po nehode pojazdné, vložil srnku či jeleňa do kufra, zabalil do mecha a odviezol si. Hrozila za to pokuta. Dnes? Ak vám na to prídu, hrozia vám 2 roky. 

„Pri manipulácii so zverou platia zákonom stanovené pravidlá (značky na označenie ulovenej, alebo uhynutej zveri vlastní a eviduje iba užívateľ poľovného revíru), ktoré jednoznačne určujú, kto a za akých podmienok môže zver ošetriť, označiť a prepravovať,“ informuje Polícia SR.

V zmysle § 63, ods. 4) Zákona o poľovníctve: „Ak dôjde k usmrteniu raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche a tá tvorí prekážku pre plynulosť cestnej premávky, usmrtenú zver odstráni správca komunikácie; uloženie odstránenej zveri oznámi užívateľovi najbližšieho poľovného revíru," by ste sa teda nemali zveri ani dotknúť, keďže je tu na odpratanie správca komunikácie. Zvyčajne sa však na miesto privoláva cez políciu hneď poľovník. 

Opakované prípady však preukázali, že zohnať napríklad v sobotu večer poľovníka spôsobilého viesť motorové vozidlo za účelom odstránenia tela zveri je často problém. 

Nie všetko sa dá dokázať. Napr. to, že ste nezastavili po zrážke so zverou. Avšak nespoliehal by som sa na to. Vždy je lepšie zachovať sa správne. To, že zver spôsobila škodu alebo ujmu vám, nemusí spôsobiť ešte aj niekomu ďalšiemu. 

Zdroj: 8/2009, 274/2009 opknitra.sk, blog.carhelp.sk

Foto: Shutterstock