1) Čo je skratka API GL a čo znamená?

API je skratkou pre Americký Petrolejársky Inštitút, GL zas skratka pre Gear Lubricant (teda prevodové mazivo). Oleje GL majú svoje triedy:

API GL-1 Minerálny olej bez prísad,
API GL-2 Olej s nízkym obsahom prísad EP (Extreme Pressure) pre závitovkové prevody,
API GL-3 Olej s nízkym obsahem prísad EP pre rovné a špirálové súkolia,
API GL-4 Olej s nízkym EP, úroveň kvality MIL-L-2105 pre menej namáhané hypoidné                           prevody a manuálne prevodovky,
API GL-5 Vysoký obsah EP prísad, kvalita MIL-L-2105D, všetky hypoidné nápravové                             prevody a niektoré manuálne prevodovky,
API GL-6 Veľmi vysoký obsah EP prísad.


2) Je dôležté vyberať olej so správnou triedou API GL?

Ano, je. Výberom správnej výkonovej úrovne prevodového oleja zabezpečíte najlepšiu ochranu súčastí prevodovky proti opotrebeniu. A nie sú to len všeobecné reči z manuálu na používanie. Vývojári olejov trávia súškami, testovaním a zlepšovaním vlastností olejov mnoho času a energie, nedodržaním odporúčaní hrubo porušíte vhodnosť, odolnosť a trvácnosť maziva v prevodovke. Pritom, po motore je to zväčša druhá najdrahšia časť auta.


3) Čo vyjadrujú rôzne triedy SAE?

Ako sme už v predošlých dieloch uviedli, SAE je skratkou pre americký Society of Automotive Engineers. Systém tried SAE určuje, či a ako je olej hustý, alebo riedky. Terminilogicky správne hovoríme o viskozite oleja. Viskozitné triedy prevodovkových olejov sú iné ako tých motorových, s ktorými sa vodiči stretávajú oveľa častejšie. Tu sú: SAE 75W, SAE 80W, SAE 85W, SAE 90, SAE 140, SAE 250. W v označení znamená vhodnosť použitia pre zimu (Winter), rovnako ako u motorových olejov.
 

4) Čo znamená skratka EP?

Z anglického Extreme Pressure, teda extrémny tlak sa viaže na aditívum použité v prevodových olejoch. Túto prísadu vyvinuli k zabránení kontaktu kov na kov medzi súčiastkami prevodov. Prísady EP sú spravida na báze síry, alebo fosforu. Tieto zložky sa viažu ku kovovým povrchom a tam, kde sú miesta s extrémnymi tlakmi a teplotami. Vytvárajú ochranný povlak. Síra preto dodáva prevodovým olejom charakteristický zápach. 


5) Je vhodné syntetické a minerálne oleje zmiešať?

V zásade áno, no je nutné si uvedomiť, že existujú dva základné druhu prevodových olejov. PAO - polyalfaolefinové a PAG - polyalkylenglykolové. PAO sú vlastne človekom vyrábané verzie minerálnych olejov (aj keď so značne zlepšenými vlastnosťami) a môžu byť bez problémov miešané s minerálnymi olejmi. Polysyntetické produkty často obsahujú minerálne aj syntetické základové oleje. Z toho je zrejmé, že musí byť možné ich miešať. Polyalkylenglykoly však miešateľné nie sú ani PAO ani s minerálnymi olejmi. Použitiu týchto olejov je treba venovať veľkú pozornosť. PAG sa však v osobných áutách objavujú veľmi zriedka.

V II. časti pokračujeme ďalšími piatimi základnými otázkami na tému preovodvé oleje.