Motorový olej plní v motore niekoľko veľmi dôležitých funkcií. Základom je samozrejme mazanie, teda zníženie trenia medzi navzájom sa pohybujúcimi súčiastkami (čo znižuje trecie straty aj opotrebovanie), zabudnúť však nesmieme ani na chladenie súčiastok a povrchov, ktoré nie sú v kontakte so vzduchom alebo chladiacou kvapalinou, utesnenie pracovných priestorov medzi navzájom sa pohybujúcimi časťami motora, zníženie hlučnosti, protikoróznu ochranu kovových častí motora a čo je nemenej dôležité, motorový olej z vnútra čistí motor, teda odvádza časť oterových látok, usadením a zvyškov spaľovania. Okrem postupnej chemickej degradácie sa tak počas prevádzky motorový olej postupne plní aj mechanickými nečistotami.

Keď je čistota, viac než len pol života

Z napísaného je zrejmé, že motorový olej sa musí v priebehu servisného intervalu v motore prečisťovať. Na tento účel slúži vhodný olejový filter, ktorý zabraňuje predčasnému zhoršeniu kvality motorového oleja pevnými cudzími časticami, ako sú kovový oter, sadze, prach a pod. Kvalitný olejový filter dokáže z motorového oleja oddeliť aj veľmi malé častice, vďaka čomu dokáže predlžovať intervaly výmen oleja v motore. Jeho filtračnú vložku tvorí jemný, no pevný papier schopný z oleja odstrániť aj nečistoty malé len 10 μm a nezvyšovať pritom prietokový odpor nad hranicu 0,03 MPa (pri novej vložke). Olejový filter je teda dostatočne dôležitý na to, aby ste dbali na jeho pravidelné výmeny (vždy s novým motorovým olejom) a nenechali sa oklamať tým, že sa vám zdá práve vypustený motorový olej ešte čistý. Treba si uvedomiť, že len čistý olejový filter dokáže kvalitne filtrovať a plniť svoju ochrannú funkciu. Ak by ste ho totiž nevymenili a jeho filtračná vložka by sa časom úplne upchala, spoznať to, je pre laika veľmi náročné. Filter je totiž vybavený prepúšťacím ventilom, ktorý zabráni jeho úplnému upchatiu a ani v takomto havarijnom prípade nepreruší zásobovanie mazacej sústavy motorovým olejom. Rozdiel je však v tom, že olej filtrom len preteká bez toho, aby sa filtroval cez účinnú filtračnú vložku. K mechanickému poškodeniu motora a následným vysokým servisným nákladom ste v takom prípade nebezpečne blízko.

Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že každý kvalitný olejový filter je vybavený aj účinným uzatváracím ventilom, ktorý v olejovom systéme drží tlak aj po vypnutí motora a odstavení olejového čerpadla (dôležité napríklad pre hydraulicky ovládané napínače rozvodových reťazí). Ak teda váš motor používa rozvodovú reťaz, je preň čistý motorový olej o to dôležitejší a nechráni len samotný kľukový mechanizmus, ale aj rozvody (maže reťaz a v súčinnosti s pružinami udržiava napínače rozvodovej reťaze aj pri vypnutom motore v potrebnom predpätí).