6) Čo je hypoidný prevod?
Hypoidný je skrátené slovo hypocykloidný a vzťahuje sa ku geometrii usporiadania tanierového kolesa a pastorku. Obvykle sa používa v rozvodovke áut s pohonom zadných kolies. Pastorok býva spravidla voči tanierovému ozubenému kolesu veľmi vyosený, čím sa zamedzuje zasahovaniu hnacieho hriadeľa do priestoru pre cestujúcich, tak že stredový tunel môže byť nižší.


7) Potrebuje samosvor (samosvorný diferenciál) špeciálny olej?
Áno. A nie všetci výrobcovia ho majú v ponuke. V situácii, kedy rozdelenie krútiaceho momentu medzi oba hriadele ľavého a pravého kolesa prestáva byť rovnomerné, sú samosvorné diferenciály schopné účinne zablokovať obe poloosy voči sebe, čím opäť zaistia rovnomerné rozdelenie hnacej sily na poháňané kolesá. Keď sa mechanizmus samosvorného diferenciálu "zopne", dochádza k veľkému rázovému zaťaženiu na spojku diferenciálu. Tá vyžaduje ochranu proti opotrebeniu a proti prekĺzu. Použitie nesprávneho oleja, bez špecifikácie pre LSD diferenciály dôjde k poškodeniu spojky a vibráciám.


8)  Prečo by mal byť vo veteráne použitý čistý minerálny olej bez EP prísad?
V prevodovkách a rozvodovkách starších áut môžu byť niekedy vyžadované oleje bez EP prísad. Závisí to na veku a výrobcovi daného auta. Niektoré konštrukcie prevodoviek používajú súčiastky z fosforového bronzu (obsahuje meď), ktoré sú citlivé na EP prísady na báze síry. Síra s meďou reaguje a ničí celistvosť povrchu súčiastok. To vedie k následným poruchám funkcie. 


9) Je možné použiť olej ATF pre automatické prevodovky v manuálnej prevodovke?
V zásade áno. Pri niektorých konštrukciách manuálnych prevodoviek je dokonca použitie oleja ATF predpísané. Oleje špecifikácie ATF však nepoužívajte v manuálnych prevodovkách, ak to výrobca neumožňuje. 


10) Existuje jeden olej, ktorý by spĺňal všetky požiadavky prevodovkových olejov?
To závisí na výrobcovi konkrétneho oleja, no všeobecná odpoveď je nie. Prevodovky, skrine stále prevodu, diferenciály, rozdeľovacie prevodovky atď. majú svoje vlastné špecifické požiadavky na mazanie. Špecifikácia požadovaného oleja je stanovená konštruktérmi, ktorí uričili aký druh oleja zaistí požadovanú optimálnu ochranu súčiastok prevodovky. Samozrejme, istá racionalizácia a zlúčenie počtu vyrábaných prevodových olejov je možná a vhodná, no získať jeden produkt vhodný pre všetky použitia nie je vlastne ani technicky možné.