Aplikácia vychádza z reálnych dát 2 internetových autobazárov z marca 2016.

Základom kalkulačky je odhadnutá štatistika vytvorená zo skutočných inzerátov. Databáza údajov obsahuje popri cene modelu auta nasledujúce charakteristiky: vek, počet najazdených kilometrov, výkon motora, typ paliva, typ prevodovky a typ karosérie. Tieto dáta boli vygenerované z aktuálnej databázy dvoch autobazárov autobazar.sk a autobazar.eu v marci 2016. Na základe 47 725 inzerátov kalkulačka ponúka odhad približnej ceny 485 rôznych modelov automobilov. Najdôležitejšími determinantmi cien sú vek, výkon motora a počet najazdených kilometrov. Ďalšie charakteristiky – typ paliva, typ prevodovky a typ karosérie – tiež zohrávajú úlohu, ale ich vplyv je menej výrazný. Vplyvy jednotlivých parametrov však závisí od kategórie, do ktorej auto patrí. Kalkulačka rozoznáva 10 kategórií. Rok veku auta navyše znižuje cenu o približne 9 % v prípade úžitkových áut do 3,5t a až o 14 % v prípade áut vyššej strednej triedy. Podobný rozdiel badať aj v prípade výkonu motora, keď každých 10 kW výkonu navyše zvyšuje cenu luxusných áut o 3 %, zatiaľ čo v pick-up kategórii je tento prírastok až takmer 14 %. Logicky hodnota ojazdeného auta klesá s počtom kilometrov, ale nevplýva na cenu tak rozdielne naprieč kategóriami ako výkon a vek. Automatická prevodovka, naftový motor a pohon všetkých kolies cenu automobilov zvyšujú.

Aplikácia ponúka výpočet registračného poplatku, aj orientačný výpočet hodnoty vozidla 

Najväčším obmedzením kalkulačky je, že neberie do úvahy všetky objektívne determinanty ceny, napr. stupeň výbavy. Pri porovnávaní skutočných inzerovaných cien s odhadnutou cenou z kalkulačky je preto nevyhnutné zvážiť možnosť prirážky, resp. zľavy z ceny z dôvodu ponúkanej výbavy automobilu. Vypočítanú cenu je nutné interpretovať ako priemernú cenu daného modelu automobilu pri zadanej špecifikácii. Ďalším limitujúcim prvkom je kvalita štatistického modelu pre automobily s nízkym počtom pozorovaní v databáze. Pre niektoré modely zvolili predpoklad, že správanie sa ich cien je podobné správaniu početnejších modelov v danej kategórii. V takýchto prípadoch aplikácia upozorní na možnosť menej presného odhadu ceny daného modelu automobilu. Kalkulačka je založená na skutočných inzerovaných dátach v marci 2016 a v prípade, že medzi marcom 2016 a súčasnosťou došlo k výraznejším posunom v cenách ojazdených automobilov, vypočítané ceny môžu byť skreslené.

Kalkulačka vychádza zo štatistiky. To, že sused predal auto za 10 000 €, ešte neznamená, že ho za toľko predám aj ja. Reálne tu funguje vzťah ponuky a dopytu.

Kalkulačka výpočtu výšky registračného poplatku je tiež super. Uvádza aj aktuálny, aj nový údaj po 1.2.2017. Pri dovezenom aute mohla byť doplnená aj o ďalšie sumy, ktoré musíte pri registrácii zaplatiť, ale to nevadí. 

Tento nápad sa mi neskutočne páči. Áno, ma nedostatky. Ale tým sa pri tvorbe týchto vecí vyhnúť nedá. Výsledky berte orientačne. Ak máte auto vo vynikajúcom stave, reálne sa môže (ale aj nemusí) predať za podstatne viac, a opačne. Rovnako to je v prípade menej bežných a žiadaných áut. Je len na Vás, akú cenu si pri predaji auta určíte...

Zdroj: IFP