Čo vlastne znamená pojem Autá s právom prednostnej jazdy? Je to auto, ktorého vodič používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým, alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciu. Ale pozor! Také auto nemá absolútnu prednosť vždy. Majú na ňu nárok len pri plnení špeciálnych úloh. Inak je aj jeho vodič povinný jazdiť opatrne a dbať na bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky. To vlastne aj v čase keď právo prednostnej jazdy užíva...

Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny najmenej dvojročnú prax. - toľko litera zákona.

Vozidla s právom prednostnej jazdy sú v skratke tieto:

  • Ozbrojených síl a zborov – čiže Polícia a Armáda SR a ktoré určí príslušný minister,
  • Hasičského a záchranného zboru SR, Horskej záchrannej služby, Záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,
  • Slovenskej informačnej služby,
  • Národnej rady SR, Vlády SR, Kancelárie prezidenta SR, pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií, alebo pri plnení úloh s tým spojenými,
  • Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR pri preprave ich predsedov,
  • Národného bezpečnostného úradu pri preprave riaditeľa,
  • Generálnej prokuratúry SR pri preprave generálneho prokurátora,
  • obecnej polície, ktoré určí obec.

To bol teoretický základ. Ale to snáď ovládate z autoškoly. Ak nie, práve ste si to pripomenuli. Ďalšou vecou, ktorú by ste mali ovládať, je to, ako sa pri prejazde auta s majákmi chovať. S tým ma totiž veľa vodičov problém. Prosto nevedia vyhodnotiť situáciu v cestnej premávke správne.

Zákon vraví jasne: „Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla nesmie zaraďovať."
 

Problém je niekedy i v tom, že v kolóne vozidiel sa vzhľadom na technické riešenie cesty jednoducho niet kam vyhnúť. Alebo, ak stojíte na semafore ako prví, niekedy je prosto lepšie ignorovať červenú, a za vysokej obozretnosti vojsť do križovatky a pokračovať v jazde. Ale toto si premyslite dvakrát, a konajte až vtedy, keď ste si 100% istí, že sa nič nemôže stať. Viem, nie je to nič príjemné, keď sa z ničoho nič zapnú majáky a húkačka. Hlavne netreba zmätkovať.

Na toto ustanovenie zákona si spomenie málokto: Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú prednosť aj pri tankovaní; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie.

Verte, že povolanie vodiča vozidla s právom prednostnej jazdy nie je jednoduché. Mnohí by to nezvládli. Ich zodpovednosť je neskutočná. Preto by si mali zaslúžiť rešpekt a úctu. Prejavovať by sme to mali tým, že im to na cestách budeme uľahčovať. Pozrite si, ako vyzerá bežná služba vodičov. Viď na videu z Brna. Pre porovnanie v druhej časti videa pekne vidno, ako by to malo vyzerať vždy a všade. Je to ale trochu neporovnateľné vzhľadom na šírku cesty. Na viac prúdovej ceste sa autá dokážu viac potlačiť.

Neumožnenie bezpečného prejazdu vozidla s pravom prednostnej jazdy a aj vybavenie civilného vozidla svetelným a zvukovým zariadením bez povolenia sa klasifikuje ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. 

To, že vodiči nerešpektujú a niekedy i náročky znemožňujú prejazd vozidiel s právom prednostnej jazdy, je holý fakt. Preto sa z času na čas vykonávajú i akcie zamerané na také priestupky. V praxi to vyzerá tak, že ide sanitka, alebo hasičské auto a za ním policajti. Kamerou pritom nahrávajú správanie vodičov. Ten kto pochybí, toho čaká sankcia.


Aké sankcie za toto hrozia? V zmysle aktuálneho sadzobníka pokút za neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy hrozí 100 €, v prípade ohrozenia týchto vozidiel až 150 €. Za zaradenie sa do kolóny vozidiel s právom prednostnej jazdy to je za 50 €. Sadzobník pozná úplne presnú sankciu i za nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy - presne za 50 €.

Ďalším bežným fenoménom je používanie svetelného a zvukového zariadenia neoprávnenými osobami. Ak máte podozrenie, že také auto vidíte, volajte na 158 a udalosť opíšte. Ak niečo také na aute máte sami a používate majáky neoprávnene, hrozí pokuta 150 €.
 

Rada na záver? Riadne sledujte situáciu okolo. A hlavne aj za seba cez správne nastavené spätné zrkadlá pozerajte aspoň raz za 10 sekúnd. Príliš hlasná hudba a nesledovanie zkradiel je v tomto prípade veľmi zlá kombinácia!