V tejto situácii sa však nesmiete na vozidlo pred vami tlačiť. Na rýchlostných cestách a diaľniciach v SR ste povinní dodržať minimálnu bezpečnú vzdialenosť 2 sekundy, platnú pre osobné vozidlá kategórie M1. V opačnom prípade môžete byť riešený vy.
Vodič je povinný uvoľniť ľavý jazdný pruh aj v prípade, ak vozidlo za ním evidentne prekračuje maximálnu povolenú rýchlosť. Nie je úlohou, ani právom civilistov posudzovať rýchlosť iného vozidla. Na to je tu polícia. Môže sa jednať o krízovú situáciu, alebo o vozidlo s takzvanou výnimkou... (Jozef Drahovský - dopravný analytik)