Hneď na začiatok najdôležitejšie kritérium potrebné na schválenie úveru – čistý úverový register! Mnohí klienti v minulosti nesplácali svoje pôžičky načas, niektorí dokonca vôbec. Odkedy existuje úverový register, spoločnosti poskytujúce financie najskôr každého nového žiadateľa o úver preveria. Klienti so zlou disciplínou splácania, nemajú na dlhé roky šancu získať financie, čiže ani auto úver-leasing.

Ak splníte prvú podmienku, potom je už získať financie na auto jednoduché.

Úver na auto môžete získať ak:

+ ste zamestnaný,
+ ste podnikateľ - živnostník,
+ ste firma,
+ ste zamestnaný v zahraničí,
+ poberáte dôchodok.

Ak ste zamestnaný, preveruje sa Váš príjem a odkedy ste zamestnaný. Váš príjem by mal byť adekvátny k výške požadovaného úveru. Klient zarábajúci minimálnu mzdu nedostane úver na 30 tisícové auto. Zamestnaný by ste mali byť minimálne 3 mesiace. Príjem z dokladujete najlepšie výplatnými páskami, alebo výpisom z účtu.

Pri podnikateľoch sa skôr ako výška zisku berie do úvahy výška obratov.  Dokladujete daňové priznanie, súvahu a výsledovku. Podnikanie musí trvať minimálne 6 mesiacov.

Zamestnanci v zahraničí dokladujú pracovnú zmluvu (aj nepreloženú), 3 výplatné pásky, 3 výpisy z účtu.

Dôchodcovia dokladujú výmer o dôchodku.

Faktory, ktoré rozhodujú sú napríklad:

Typ auta – niektoré autá s veľkým motorom, športové alebo rizikové sa posudzujú prísnejšie,
Vek klienta – tiež zohráva úlohu pri schvaľovaní, mladší klienti = prísnejšie posudzovanie,
Cena auta – ako stúpa cena auta, zvyšuje sa aj výška úveru a tým aj sprísňuje posudzovanie,
Výška akontácie – platí, čím vyššia akontácia (prvá splátka), tým vyššia istota pre úverovú spoločnosť a jednoduchšie schválenie klienta,

Každý klient a úver je špecifický, treba skúsiť požiadať o úver a schválenie. Mnohokrát sa stalo, že keď aj klient neveril, že by dostal financie, úver mu schválili. Vyskúšajte a uvidíte, je to predsa bezplatné!

Ušetrite svoj čas a peniaze a nechajte všetko na špecialistov na financovanie áut. Autoleasing.sk  „Z pohodlia Vášho domova“. Na výpočet splátok na auto kliknite na "rýchla  kalkulácia" na www.autoleasing.sk