Zábudlivosť a roztržitosť je pri dieťati veľmi zlá kombinácia. Dieťa v aute by malo byť vždy v detskej sedačke, alebo na podsedáku riadne pripútané. Dobrá autosedačka dokáže zachrániť život toho najcennejšieho, čo máte.

Rovnako ako vysoká teplota v aute je pre dieťa kritická i veľmi nízka teplota. Dokáže dieťa značne oslabiť. Našťastie máme podstatne miernejšie zimy, ako 20 rokov späť. Myslite na svoju ratolesť, keď ju máte v aute. Nie, že v kombinácii ponáhľania sa a roztržitosti dopadne bábo ako vo videu:

Vráťme sa ale k problematike vážne. Slovenský, alebo kontinentálny systém práva má pramene. Jeden z nich môžeme považovať nariadenie vlády. A práve jedno takéto upravuje okrem používania bezpečnostných pásov aj používanie detských autosedačiek.  Zvyšok článku bude preto viac odborný, lebo z nariadenia priamo vychádza.

Detská autosedačka, alebo inak detské zadržiavacie zariadenie, je bezpečnostný systém charakteristický ako súprava konštrukčných častí. Tá môže byť kombináciou popruhov alebo pružných dielov so zabezpečovacou sponou, nastavovacím zariadením, úchytkami a v niektorých prípadoch aj doplnkovou sedačkou alebo nárazovým štítom a ktorú možno ukotviť ku karosérii vozidla. Samozrejme, zákonodarca nezabudol ani na osobitný bezpečnostný systém sedadla vozidla, obdoba detskej autosedačky, ktoré musí byť konštruované tak, aby sa v prípade zrážky alebo náhleho spomalenia zmenšilo riziko poranenia prepravovanej osoby tým, že obmedzí pohyblivosť jej tela. To káže právo. Myslím, že definícia je jasná a netreba ju vysvetľovať.

Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy.

Aby toho nebolo málo, nezabudli tieto zariadenia rozčleniť.

Zadržiavacie zariadenia sa členia podľa hmotnosti dieťaťa: 

  • skupina 0 - deti s hmotnosťou do 10 kg,
  • skupina 0+ - deti s hmotnosťou do 13 kg,
  • skupina I - deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,
  • skupina II - deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,
  • skupina III - deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.

Triedy zadržiavacích zariadení:

  • Zabudované zariadenia - kombinácia popruhov, alebo ohybných častí s poistnou prackou, nastavovacím zariadením, upevňovacím kovaním alebo s prídavnou sedačkou resp. ochranným nárazovým štítom, prispôsobenými na upevnenie vlastným vstavaným popruhom alebo popruhmi,
  • Nezabudované zariadenia - sú čiastočné zadržiavacie zariadenia, ktoré, ak sa používajú spoločne s pásom pre dospelých, ktorý obopína buď telo prepravovaného dieťaťa alebo zadržiava zariadenie, v ktorom je prepravované dieťa umiestnené.

Teraz si povieme, ako sa deti prepravovať nesmú. Na sedadle, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať deti do veku 3 rokov. Na prednom sedadle sa nesmú prevážať deti vo veku 3 rokov a viac s telesnou výškou menšou ako 150 cm. Ale pozor! Horná veková hranica už nie je určená, tak ako tomu bývalo kedysi! Príklad: ak máte doma 10-ročné dieťa a má výšku 150 cm, tak už vpredu sedieť môže.

Prepravovaná osoba je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém (pás), ktorým je auto vybavené! To by ste si mali ustriehnuť, či už ako rodič, alebo ako vodič! A netýka sa to len detí, ale i iných osôb ktoré v aute veziete. Nepripútaný človek totiž dokáže spôsobiť rozsiahle zranenia nielen sebe, ale i iným osobám v aute.

Ešte jeden príklad. Máte 3 deti, ktoré všetky ešte potrebujú sedačku alebo podsadák. V zmysle nariadenia máte takúto možnosť: dieťa vo veku 3 a viac rokov s telesnou výškou menšou ako 150 cm môžete pripútať bezpečnostným pásom. Platí iba vtedy, ak vám to priestorové možnosti auta nedovoľujú a vždy iba na zadnom sedadle. Preprava dieťaťa je prísne zakázaná na mieste spolujazdca bez zadržiavacieho systému!

Dieťa s telesnou výškou menšou ako 150 cm pri preprave vo vozidle vybavenom bezpečnostným systémom musí byť upínané príslušným zabudovaným, alebo nezabudovaným detským zadržiavacím zariadením.

Pri posadení dieťaťa do autosedačky, musíte brať ohľad na jeho telesné predispozície. Nemôžete narvať 30-kilové dieťa do sedačky pre 18-kilových. Ak by sa Vám to predsa len podarilo, dieťa sa tam nebude cítiť dobre, a nebude to ani bezpečné.

Druhé video už vtipné nie je. Preto ak ste slabšej povahy, asi by ste ho vidieť nemali. Je z českej dielne. Patrónom je organizácia BESIP (sesterská organizácia slovenského BECEP-u). BESIP si dalo námahu a vytvoril množstvo videí, ktoré sa priamo týkajú bežného dňa na cestách. Jedným z nich je i nepoužitie detskej autosedačky. Nepoužitie, alebo nesprávne použitie detskej autosedačky môže mať fatálne následky!