Garancia mobility obsahuje: MEDZINÁRODNÝ HOT LINE 24/7 (asistencia vo vybraných krajinách) BEZPLATNÝ PRÍJAZD TECHNIKA (v prípade, že je vozidlo nepojazdné) BEZPLATNÝ ODTAH VOZIDLA (do najbližšieho servisu ak je nepojazdné) BEZPLATNÉ NÁHRADNÉ VOZIDLO ALEBO UBYTOVANIE (podľa dohody, ak sa porucha nedá odstrániť do 5h)
garancia mobility inter cars

Zaistenie a preplatenie náhradného vozidla tej istej kategórie po dobu opravy až na 6 dní (pokiaľ sa závada nedá v servise odstrániť v ten istý deň). Poskytnutie náhradného vozidla je podmienené blokáciou peňazí z platobnej karty zákazníka. Vrátením náhradného vozidla bude klientovi blokovaná suma na karte uvoľnená.
 

Garancia mobility platí:

Prehliadkou vozidla v ktoromkoľvek autoservise Q-SERVICE v období od 1.6. do 15.9. 2016


Platnosť garancie mobility:

Od 1.6. do 30.9. 2016 – do 5000 km od prehliadky vozidla. Registráciou súhlasím s využitím osobných údajov a údajov o vozidle v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

Hotline: +421 905 551 393 info@garanciamobility.sk web: www.garanciamobility.sk

Prehliadka obsahuje kontrolu nasledovného:

Brzdy, Uloženia, Batéria, Dobíjanie, Ventilácia, Tesnosť palivovej sústavy, Riadenie, Tlmenie a pruženie, Pneumatiky vrátane rezervy, Osvetlenie, Stierače, Časť pohonu, Náplne a kvapaliny, Klimatizácia, Povinná výbava auta.

Asistenčná služba s garanciou mobility pre zákazníkov Q-SERVICE je obmedzená na odstránenie závady a spojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej závady a spojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej poruchy (netýka sa teda škodových udalostí a opráv po dopravnej nehode). V prípade dopravnej nehody je nutné postupovať podľa pokynov príslušnej poisťovne a neplatí ponuka služieb poskytovaných zadarmo sieťou Q-SERVICE. Pri asistencii a oprave defektu pneumatiky sa neposkytuje odťah vozidla a náhradné vozidlo. Všetky náklady spojené s opravou si zákazník hradí sám. Príprava vozidla (napr. inšpekčná prehliadka a servis podľa najbližšieho intervalu) a odstránenie zistených závad je hradené podľa platného cenníka.