Motoristi, uplatňujte svoje právo a povinnosť zbaviť sa starých pneumatík systémovo, ekologicky a BEZPLATNE.

Už jeden a pol roka platí na Slovensku novelizovaný zákon o odpadoch, ktorý celkom špecificky myslí aj na mimoriadne problémový druh odpadu - staré pneumatiky. Tie sú totiž, na rozdiel od iných starých a nepotrebných komodít vo veľkej nevýhode, ako odpad či surovina majú zápornú hodnotu. To znamená, že s ich likvidáciou sú spojené len náklady a problémy. Napriek tomu je nutné sa ich zbavovať. Vo svete a ani na Slovensku nikdy nebolo viac áut ako teraz, čo automaticky znamená, že sa tu nikdy nebolo treba zbavovať viac pneumatík ako teraz.

Tušili ste, že rozklad starej pneumatiky v prírode trvá 200 - 300 rokov? Je zrejmé, že ich odhadzovanie je absolútne neakceptovateľné nielen pre nás, ale ani budúce generácie!

Voľne povedané, zákon každému subjektu, ktorý s pneumatikami obchoduje alebo pracuje, musí bezplatne odoberať staré pneumatiky nielen od jednotlivcov, ale aj od firiem. Týka sa to teda nielen autoservisov, pneuservisov, ale aj predajní a dokonca aj online predajcov. Každý jeden subjekt musí zabezpečiť odber starých pneumatík bez nároku na akýkoľvek ďalší poplatok, podmienky typu odneste si to tam, kde ste to kúpili a podobne... Ak vám niekto nebude ochotný staré pneumatiky vziať, odporúčané sú dva súčasné postupy. Na danú prevádzku poslať obchodnú inšpekciu známu ako SOI a tiež daný servis, alebo predajňu viac pre služby až do nápravy tohto stavu nevyužívať. Uvedomte si, že za recykláciu platíte poplatok pri každej pneumatike, nie je najmenší dôvod platiť za to znova. A už vôbec neplatí, že keď ste kúpili nové pneumatiky nejakej značky, o staré inej značky sa niekde nebudú ochotní postarať. Nesmie to tak byť, je to dané zákonom!

Pneumatika nie je komunálny odpad. Nesmie končiť v klasickom odpade, alebo v zberných dvoroch obcí!

Výrobcovia pneumatík investujú ročne mnoho miliónov eur do zberu a likvidácie starých pneumatík. Pneuservisy, servisy a predajcovia pneumatík majú povinnosť staré alebo poškodené pneumatiky BEZPLATNE odobrať. Verejnosti však chýba osveta, aj preto je tu tento článok. Problém je na oboch stranách, mnoho vodičov/firiem nevie, že sa starých pneumatík môžu už jeden a pol roka takto ľahko zbaviť a mnoho distributérov nevie, že majú povinnosť staré pneumatiky bez reptania odobrať. Spoločnosť ELTMA zbiera staré pneumatiky na vlastné náklady. Zákon stanovuje, že v každom okrese musí byť aspoň jedno odberné miesto. Už dnes ich je na Slovensku viac než 2000 a každý týždeň vzniká 100 nových...

Ako spoznáte zmluvné miesto bezplatného odberu pneumatík? Sú v zozname na stránke www.eltma.sk a miesto samotné má mať samolepku na dverách.

Keď v danej obci zlyháva distributér, predajca či servis, je treba požiadať SOI o preverenie a nápravu stavu. Aby však za ten čas pneumatiky nekončili v potokoch, lesíkoch, alebo na dvoroch, každá obec podpisuje s neziskovou organizáciou ELTMA memorandum o tom, že pneumatiky nie sú komunálny odpad, že budú skladované samostatné a že ELTMA ich všetky na vlastné náklady odvezie. Aj tie staré, ktoré kdesi ležali desiatky rokov a bezprostredne za ne nebol recyklačný poplatok uhradený, lebo vtedy to ešte nebolo povinné. ELTMA sa ústretovo dohodla s organizáciou ZMOS (Združenie Miest a Obcí Slovenska) o likvidácii tohto problémového odpadu.