Vedeli ste, že ojazdené pneumatiky môžete nechať zadarmo priamo v pneuservise?

Od roku 2016 platí Zákon o odpadoch, ktorý okrem iného zmenil systém zberu a recyklácie ojazdených pneumatík. Rozšíril sa počet zberných miest, no tým najjednoduchším a najdostupnejším sa pre slovenských motoristov stali práve pneuservisy a predajne pneumatík. O nových možnostiach a právach spotrebiteľov informuje osvetová kampaň, ktorú v týchto dňoch štartuje spoločnosť ELT Management Company (ELTMA) Slovensko.

Podľa spomínaného zákona je každý distribútor, ktorý predáva pneumatiky, alebo kto prezúva pneumatiky aj bez ich predaja, povinný zadarmo zabezpečiť na predajných miestach spätný zber ojazdených pneumatík. Zákon tiež uvádza, že „spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru“.

Poplatok za tieto služby je už zahrnutý v cene každej predanej novej pneumatiky, preto podľa zákona by už motoristi nemali platiť ďalšie poplatky za ich zber a recykláciu.

Okrem pneuservisov a predajní, ktoré sú pre motoristov prirodzeným a najdostupnejším zberným miestom, môže slovenská verejnosť nechať ojazdené pneumatiky zadarmo tiež na zberných miestach určenými obcami či v niektorých prepravných spoločnostiach. Zberné miesto má byť viditeľne označené ako “Miesto spätného zberu pneumatík“ a zároveň o tom informovať na svojej webstránke. Uvedené spoločnosti musia zber vykonávať bez ohľadu na značku pneumatík. Poplatok za tieto služby je už zahrnutý v cene každej predanej novej pneumatiky, preto podľa zákona by už motoristi nemali platiť ďalšie poplatky za ich zber a recykláciu. Informáciu o zaplatenom poplatku po novom nájdu spotrebitelia na predajných dokladoch.

„Cieľom našej iniciatívy je rozšíriť povedomie o tom, ako má systém zberu a recyklácie pneumatík na Slovensku fungovať. Po viac ako roku účinnosti nového Zákona o odpadoch sa ukazuje, že verejnosť nevie o svojich právach a naopak, ani časť distribútorov pneumatík si nie je istá, aké má povinnosti. Osvetovou kampaňou chce ELTMA obom stranám pomôcť. Kampaň má zároveň prispieť k ochrane životného prostredia, keďže práve ojazdené pneumatiky neraz končia v prírode,“ predstavuje zámery kampane Ing. Radim Filák, konateľ neziskovej spoločnosti ELT Management Company Slovakia (ELTMA).

Eltma je Organizácia zodpovedných výrobcov (OZV) pneumatík, nezisková spoločnosť, ktorá v nadväznosti na získanie oprávnenia od Ministerstva životného prostredia SR prevádzkuje kolektívny systém, ktorý firmám umožňuje plnenie povinností spätného zberu pneumatík v Slovenskej republike.