Zvyčajne sa filter pevných častíc úspešne regeneruje v autách, ktoré sa používajú na dlhšie cesty na diaľniciach a pravidelne jazdia pri vyšších rýchlostiach. Problém ale vzniká pri autách, ktoré len zriedka alebo nikdy nejazdia na veľké vzdialenosti, ale prevažne sa používajú v meste. V takýchto prípadoch regeneračný proces filtru DPF sa nerozbehne a dochádza k jeho upchatiu. Ďalším bežným problémom je to, že regeneračný proces je spustený, ale bol predčasne prerušený, pretože nebola vo výfukovom potrubí dostatočná teplota na jeho úplné dokončenie.

Ak regenerácia DPF zlyhá opakovane, motor začne strácať výkon a nakoniec sa prepne do takzvaného servisného režimu, čo je signalizované chybovou kontrolkou DPF filtra na palubnej doske. V takomto prípade je potrebné navštíviť servis na odstránenie poruchy. Ak svieti chybová kontrolka filtru DPF, auto je potrebné čo najskôr dať do servisu, ináč by mohlo dôjsť k vážnejšej poruche motora. V servisoch sú v takýchto prípadoch cenovo dostupné opatrenia na odstránenie chyby a vyčistenie filtru pevných častíc.

Upchatiu DPF filtra je ale možné efektívne predchádzať použitím vhodných aditív. JLM Diesel Particulate Filter Cleaner je efektívna a účinná prísada do nafty, ktorá veľmi účinne čistí celý výfukový systém naftových motorov s filtrom pevných častíc. JLM DPF Cleaner znižuje jemné častice uhľovodíkov (HC), oxid uhoľnatý (CO), emisie sadzí a jemné častice až o 25 percent. To znamená, že sa v DPF ukladá menej sadzí, čo znižuje riziko zablokovania filtru a zároveň to zvyšuje jeho životnosť.


Železo v aditívach tvorí popol, ktorý upcháva DPF


Na rozdiel od konvenčných aditív, JLM Diesel Particulate Filter Cleaner je vyrobený pomocou takzvaných "katalytických materiálov". To zvyšuje výkon motora a znižuje spotrebu paliva. Ako funguje toto aditívum?

Takmer všetci výrobcovia bežných prísad pridávajú do svojho aditíva cér a železné častice, aby iniciovali proces samočistenia v DPF. Čím viac častíc železa je v prísadách tým viac sadzí je spálených v DPF filtri. To je dôvod, prečo väčšina výrobcov pridáva čo najviac železa do svojich aditív.

Nevýhodou spaľovania železa je však to, že počas procesu horenia je produkovaný další popol. Na jednej strane prídavná látka spaľuje sadze, ale na druhej strane generuje ďalší popol. Tento popolček v dlhodobom horizonte spôsobuje blokovanie filtru, ktorý nieje možné regenerovať - nedôjde k úplnemu vypáleniu sadzí v DPF. Okrem toho prítomnosť popola spôsobuje, že DPF filter stráca účinnosť.

Stav DPF filtra po regenerácii s použitím patentovaného čističa JLM Particular Filter Cleaner.

JLM DPF Cleaner čistí rýchlejšie a efektívnejšie


Čistič DPF filtrov od spoločnosti JLM obsahuje patentovanú zlúčeninu platiny a céru . Výsledkom zlúčenia platiny a céru je to, že častice sadzí sú spálené pri nižšej teplote okolo 300°C a horia oveľa skôr a rýchlejšie. Vďaka týmto vlastnostiam, kombinácia platiny a céru, je zaistená výrazne lepšia regenerácia a tým aj čistenie DPF v porovnaní s bežnými čistiacimi prostriedkami.

Ďalšou výhodou JLM DPF Cleaneru je, že táto prísada iniciuje čistenie DPF pri oveľa nižšej teplote ako konvenčné prísady. Takže aj pri krátkych cestách a pri nižších rýchlostiach, napríklad počas jazdy v okolí mesta dôjde k regenerácii DPF. Pri používaní konvenčných prísad obsahujúcich železo sa regenerácia musí spustiť pomocou diagnostického nástroja alebo pomocou zvýšenia rýchlosti na diaľnici.


Výrazne dlhšia životnosť DPF


Vďaka patentovanej zlúčenine céru a platiny v JLM DPF aditívu sa tvorí menej popola, ktorý sa ukladá v DPF. Znamená to, že DPF filtre nebudú upchaté tak rýchlo a budú mať dlhšiu životnosť. Aby sa zabránilo vzniku popola v DPF, výrobcovia bežných prísad na čistenie DPF znižujú množstvo céru a železa v prídavnej látke. Výsledkom je potom dramaticky horšia regenerácia.

1.1 Graf teploty, pri ktorej prebieha regenerácia DPF. S aditívom JLM je to okolo 300 °C

Technický základ JLM aditíva pre DPF


JLM Diesel Particulate Filter Cleaner je technologicky vyspelý katalyzátor na palivo (FBC Borne Catalyst). Palivový katalyzátor je aditívum, ktoré zapuzdruje škodlivé jemné častice (popolček) a sadze, vďaka čomu sa spaľujú pri nižšej teplote a tak ked riadiaca jednotka spustí proces regenerácie, tento proces prebehne rýchlejšie a úplne. Okrem toho JLM DPF Cleaner optimalizuje kompresiu v spaľovacej komore, čím sa znižuje emisia výfukových plynov.

JLM Diesel Particulate Filter Cleaner sa osvedčil ako vhodný pre osobné automobily, ľahké úžitkové vozidlá a ťažké úžitkové systémy. JLM Diesel Particulate Filter Cleaner spĺňa požiadavky týkajúce sa ochrany verejného zdravia a ochrany životného prostredia európskeho VERT a americkej DHP.

Ako dosiahnuť dokonalú regeneráciu DPF?

Pridajte 375 ml čistiaceho prostriedku JLM DPF Cleaner na 60 litrov motorovej nafty pred alebo po doplnení paliva. Pridaním čistiaceho prostriedku JLM DPF Cleaner do nádržky na naftu každých 10 000 kilometrov zabezpečíte úplné regenerovanie filtra bez ohľadu na typ DPF a bez ohľadu na jazdné podmienky.