Na označovanie skiel sa používajú dve technológie, pieskovanie a leptanie. Obe zanechajú nevratnú značku na skle auta. Výhoda leptania je tá, že si to môžete spraviť doma. Pieskovanie však musí vykonať vyškolený pracovník v servise. Servis vám kód vypieskuje na počaknie, stačí teda jedna návšteva. Technológie sa líšia tým, do akej hĺbky skla zasahujú. Pri leptaní nie je značka taká hlboká ako pri pieskovaní, takže pri snahe zlodeja ju zbrúsiť, nemusí sklo vždy prasknúť. Pieskovanie zasahuje do väčšej hĺbky a zlodej pri brúsení kódu musí ísť tak hlboko, že sklo nakoniec praskne.

leptanie skiel

Na Slovensku rôzne firmy poskytujú produkty a služby či už leptania, alebo pieskovania. Produkty pochádzajú od dvoch spoločností, OCIS alebo CarCode. Obe majú medzinárodné databázy kódov, ktoré sú prístupné Polícii a pomáhajú pri hľadaní ukradnutých áut. Do systému OCIS alebo CarCode sa môžete bezplatne zaregistrovať v závislosti od produktu, ktorým ste si sklá označili.

Pri leptaní sa sklá označujú VIN kódom auta. V prípade pieskovania si môžete nechať sklo označiť VIN kódom alebo unikátnym kódom. V oboch prípadoch je auto s označenými sklami vhodné doplniť výstražnou nálepkou, ktorá odradí zlodeja. Pieskovaním alebo leptaním môžete označiť aj auto s fóliami. Fólie sú nalepené z vnútornej strany, kým sklo je označené z vonkajšej strany. Označovanie autoskiel je lacná a hlavne účinná cesta ako ochániť auto pred krádežou. Nie je to však liek na všetko, preto je vhodné označenie skiel skombinovať s inými zabezpečovacími zariadeniami, či už mechanickými alebo elektronickými. Ceny leptacích sád začínajú na 37 eur za sadu s registráciou do medzinárodnej databázy, lacnejšia je leptacia sada bez registrácie, tá stojí len 17 eur. Pieskovanie začína na 65 eur za auto.