Tvrdenie 1

Moderné motorové oleje obsahujú 8 - 10 rôznych druhov prísad. Niektoré, alebo podľa iných snáď aj všetky aditíva nepriaznivo ovplyvňujú motor zhlukovaním pevných častíc tam, kde by k tomu dochádzať nemalo. Niektoré majú dokonca korozívne účinky!
 

Vysvetlenie

Ak by to bola pravda, prečo by výrobcovia motorov predpisovali používanie olejov s nebezpečnými zložkami celých ostatných 50 rokov? Prečo by sa nevrátili k "čistým" (teda neaditivovaným) olejom z 30. a 40. rokov minulého storočia? Aby sa motory opotrebovali po 20 výmenách oleja a boli zrelé na Generálnu Opravu každých 30 - 40 tisíc km ako to bolo bežné? Moderné motory (aj s predĺženými intervalmi výmen oleja) pri dobrom servise vydržia poľahky 200 tisíc km, často aj viac. A to práve vďaka správnym mazivám s receptúrami založenými na disperzantoch, detergentoch a antioxidantoch, ktoré spomínanému zhlukovaniu pevných častíc, či korózii zabraňujú. Ak však chcete ignorovať a znevážiť ostatných 50 rokov vývoja v tejto oblasti a "zásadne si predĺžiť životnosť motora", doprajte mu chlorovaný parafín alebo prášok PTFE (teflón). Skutočne sú to zázračné aditíva v tom zmysle, že je zázrak, ak to s nimi motor dlhodobo prežije.

Tvrdenie 2

Keď sa chloridy v oleji zahrejú, uvoľnujú sa a viažu sa na povrchu s kovmi, čím vznikajú vrstvy, napríklad chlorid železa. Keď potom olej dosiahne teplotu 163°C sa rozpadajú a vytvárajú kyselinu chlórovodíkovú, ktorú inhibítory korózie obsiahnuté v oleji eliminujú.
 

Vysvetlenie

Chlorované parafíny fungujú ako protizáderové prísady na železných kovoch. Vôbec však neznižujú trenie, dosahujú to vytvorením vrstvičky chloridu železa, to je pravda. Pri vysokom tlaku zabraňujú kontaktu kov na kov a vzniku zadretí a lokálnych zvarov. Ak by chloridové parafíny tieto vrstvičky nevytvárali, nemohli by ako prísady fungovať. Chlorid železa už pri prítomnosti stopového množstva vlhkosti je však sám o sebe silným korozívnym činiteľom, dokonca pri akejkoľvek teplote. Chlórované parafíny neuvoľňujú zázračne kyselinu chlórovodíkovú pri 163°C. Inhibítory korózie obsiahnuté v motorovom oleji nazabránia korózii chloridu pri teplotách dosahovaných v motoroch, ani v tých starej konštrukcie. Horný piestny krúžok má 280°C a prakticky nikdy nie menej než 180°C. Chloridy železa sú v niektorých ohľadoch horšie než kyselina chlórovodíková. Leptajú aj antikor a používajú sa na odstraňovanie medených povlakov pri výrobe polovodičových dosiek na tlačenom spoji.
 

Je však nutné dodať, že predajcovia prísad predvádzajú ich účinok veľmi efektívnym spôsobom. Ten laika doslova ohromí. Na skúšobnom prístroji, kde je rotujúci čap pritláčaný k pevnému bodu, s drobným kontaktom merajú prítlačnú silu, pri ktorej k zadreniu dôjde. Najprv bežný olej, potom ten istý s prísadou na báze chlorových parafínov. Zlepšenie je evidentné, bežne aj +200 až 300%. Laici žasnú, elixír sa predáva. Odborník však vie, že merací prístroj (napríklad bodový s metódou Falex) je určený na skúšanie rezných olejov, či olejov na tvárnenie. V žiadnom spaľovacom motore k takým tlakovým pomerom, ako sa tu demonštruje, nedochádza. Motorový olej také vlastnosti prosto nepotrebuje. Rozhodne nejde o žiaden kozmický vynález, ako často prezentujú. Chlórované parafíny sú naopak látkami s veľmi low-tech. Ich vlastnosti sa v týchto testovaných podmienkach využívajú už od 30. rokov minulého storočia. Pre ich nepriaznivé vplyvy na zdravie a životné prostredie sú dokonca v niektorých krajinách zakázané. Navyše sú lacné, čo dáva priestor nahliadnuť na marže predajcu. Navýšenie ceny v stovkách, ba tisícoch percent nie je nič výnimočné!

maju prisady - aditiva olejov zmysel

Prax celé desaťročia ukazuje, že oleje renomovaných výrobcov žiadne aditíva nepotrebujú. Všetko potrebné, čo dnešný stupeň poznania technológií prináša, obsahujú. Žiadne zázračné elixíry odborníci prosto nepoznajú...

Existujú vôbec nejaké dodatočné prísady pre olej, ktoré má zmysel kúpiť a použiť?

Špecialisti s vyše 35 ročnou praxou v oblasti receptúr automobilových mazív a laboratórnych rozborov vypracovali v ČR vlastné hodnotenie dodatočných aditív a elixírov, ktoré sa tak všemožne motoristom núkajú. Má 4 stupne:


1) Užitočné - ak sa použijú správne

Teoreticky by také mohli existovať, no za roky praxe sa so žiadnym vhodným pre olej, ktoré by sa tu dali zaradiť, nestretli. Do tejto skupiny patria aditíva pre palivá. No nič zázračné nečakajte, sú to bežne známe a dostupné aditíva náhrady olova v benzíne, zvyšovače oktánového čísla, niektoré čistiace prísady. Pre naftu napríklad prísady na zníženie teploty filtrovateľnosti, upravovače cetánového čísla.
 

2) Neškodné, bez úžitku - Placebo

Ani do tejto skupiny nepatria žiadne vhodné pre oleje. Sú to skôr "kúzelné" vynálezy ako magnetky na palivový systém, na karburátor, cínové broky do nádrže a podobne. Prosto placebo efekt. Človek si niečo kúpi a verí, že to niečo robí. Našťastie zväčša ničomu neublížia a nič nepoškodia. Ale ani nič nezmenia.


3) Bez úžitku - mierne škodlivé

Tu patria všetky nechlorované aditíva olejov, alebo aj pre palivá. Vrátane prášku PTFE (teflonu). Je treba dodať, že pri jeho nadmernom používaní ho smelo môžete preklasifikovať zo sk. 3 - mierne škodlivé do sk. 4 - veľmi škodlivé. Teflon má v tomto smere celý rad konkurentov - od kovových prísad typu striebro, meď, olovo (tie majú dokonca urobiť generálku motora za chodu - riadny nezmysel), cez zlúčeniny titánu až po kozmické keramické materiály zázračne znižujúce trenie.


4) Bez úžitku - veľmi škodlivé

Všetky chlórované aditíva!


Netreba žiadne zložité analýzy na to, aby človek dospel k záveru, že do motorového ani prevodového oleja žiadne aditíva nepatria a investovanie do nich je (v lepšom prípade) len vyhadzovanie peňazí a času. Firma Fuchs však tiež ponúka oleje, ktoré obsahujú pevné mazivá - prášok sulfidu molybdeničitého. Ako to, že práve tento dáva zmysel pri vyššie uvedenom rezolútnom odmietnutí všetkých aditív? Dozviete sa v ďalšej časti série poradne na tému automobilové oleje pripravené v spolupráci so značkou Fuchs Oil.