Riadenie je tu, logicky, od počiatku automobilov. Postupom času však prešlo veľkým vývojom, ktorý zostal zraku motoristov skrytý pod plechmi exteriéru a plastmi interiéru. Ako môžeme charakterizovať riadenie? Pre spresnenie, ide o mechanizmus vozidla, ktorý používame na zmenu smeru jazdy a, samozrejme, tiež na udržanie priameho smeru jazdy.

Hrebeňové riadenie je najjednoduchším a stále najpoužívanejším typom.

Pre riadenie poznáme množstvo pojmov a informácií, na zjednodušenie článku pre väčšinu motoristov však prejdem hlavné typy riadenia. Spolu s nimi priblížim možné typy používaných posilňovačov.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Riadenie sa skladá z viacerých častí. Keď začneme smerom z interiéru, prvou časťou je volant. Nasleduje stĺpik riadenia, v ktorom je umiestnený hriadeľ riadenia. Ten je v súčasnosti a dobrých 20 a viac rokov už takzvane zalomený pre bezpečnosť vodiča pri dopravnej nehode. Ďalej pokračujeme prevodovkou riadenia, z ktorej poznáme 3 typy. Tá prenáša otáčavý pohyb volantu na priečny pohyb tyčí riadenia. Nie je to však len 1 tyč riadenia. Pri nápravách je spojovacia tyč riadenia, páka spojovacej tyče riadenia a samotné čapy riadenia umiestnené pri kolese. Existuje ešte riadenie s tlmičom riadenia, ktoré je však na ústupe. Tlmič je určený na minimalizáciu rýchleho vracanie volantu do stredovej polohy.

Geometria

S riadením sa spája tiež dôležité nastavenie kolies voči vozovke, teda geometria nápravy. Geometria v jednoduchosti obhospodaruje 3 dôležité nastavenia: zbiehavosť kolies, odklon kolesa a príklon čapu riadenia. Pri jej nastavení sa merajú aj ďalšie hodnoty, ako napríklad záklon osi čapu riadenia alebo závlek kolesa. Geometria tiež zaručuje správne vedenie kolies, malé opotrebovanie pneumatík, samovoľne vracia kolesá do priameho smeru po vytočení a podobne. O správnej a nesprávnej geometrii by sa dali napísať stovky tém, avšak aspoň v skratke.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Zbiehavosťou kolies sa nastavuje uhol medzi rovinami súmernosti oboch kolies na náprave. V niektorých prípadoch sa nastavuje len vpredu, automobily s viacprvkovou nápravou majú spravidla nastavenie zbiehavosti aj vzadu. Odklonom kolesa rozumieme uhol medzi rovinou kolmou k ceste a priesečníkom stredu kolesa. Poznáme odklon kladný, kedy sú kolesá do takzvaného V a záporný, kedy sú do takzvaného písmena A. Vracanie kolesa do priameho smeru má na starosti príklon čapu riadenia. V tomto prípade uhol zviera os otáčania čapu so zvislou rovinou kolesa premietnutou do priečnej roviny.

Tento pohľad neveští nič dobré, tečúce gufero znamená nezriedka aj repas riadenia.

Typy prevodoviek riadenia

Riadenie väčšina mechanikov a „autičkárov“ rozdeľuje podľa konštrukcie prevodovky riadenia. Tie poznáme 3: maticové, šnekové (závitovkové) alebo hrebeňové riadenie. Najmenej používané šnekové riadenie dnes už v osobných vozidlách prakticky nenájdeme.

Šnekové (závitovkové) riadenie používali a používajú väčšinou nákladné automobily, ktoré ťažili z veľkej ovládacej sily tohto typu riadenia. Niektoré preto nepoužívali ani posilňovač. V tomto prípade je na hriadeli volantu závit (šnek), ktorý otáča ozubeným časťami. Tie prenášajú pohyb na páku riadenia. Všetky šnekové typy riadenia trpeli na veľkú vôľu, preto sa dnes už v osobných vozidlách nepoužívajú.

Závitovkové alebo šnekové riadenie používané obzvlášť v nákladných vozidlách.

Ďalším typom je maticové riadenie. Tento typ je známy slovenským a českým motoristom z vozidiel Škoda, používali ho aj automobilky BMW a Mercedes-Benz až do nového milénia. V súčasnosti je však tiež na ústupe. Vylepšená verzia s obehom guličiek výrazne zlepšila sklony k vôľam, ani tie však úplne neodstránila. Z čoho sa skladá? Na hriadeli volantu je skrutka, ktorá posúva maticu a tá otáča hlavnú páku riadenia. S obehom guličiek poznáme riadenie obzvlášť z poslednej doby, to totiž vylepšilo ľahkosť ovládania. Avšak ani to nepomohlo, aby tento typ riadenia predbehlo nasledujúce.

Maticové riadenie s obehom guličiek.

Tretím a v súčasnosti najpoužívanejším typom riadenia je hrebeňové riadenie. Ako už názov predpovedá, súčasťou riadenia bude ozubená tyč. Do nej zaberá pastorok, ktorý sa nachádza v skrini riadenia. Pružina pritláča hrebeň riadenia o pastorok, čím vymedzuje vôľu v riadení. Pôsobením otočného pohybu volantu sa ozubená tyč vodorovne presúva doprava alebo doľava a cez spojovacie tyče prenáša pohyb na kolesá. V prevodke riadenia môže byť prevod konštantný alebo variabilný, ktorý sa docieli mechanicky rozdielnym rozstupom zubov na ozubenej tyči.

Hrebeňové riadenie je dnes najpoužívanejšie.

Vo všetkých prípadoch sa zatiaľ jednalo o riadenie predných kolies. Avšak taký Renault, Audi, BMW a mnohé iné skôr luxusnejšie značky ponúkajú ako opciu systém riadenia všetkých kolies. Podľa rýchlosti sa zadné kolesá natáčajú buď v smere predných kolies (vyššie rýchlosti) alebo proti nim (nižšia rýchlosť). Na zadnej náprave je umiestnený elektromotor, ktorý cez ozubený hriadeľ zatáča so spojovacími tyčkami riadenia. Samozrejme, uhol natočenia je voči prednej náprave omnoho menší. Na posilňovače riadenia sa pozrieme opäť v ďalšej časti.

Medzi prednou a zadnou nápravou nie je v riadení všetkých kolies žiadne mechanické prepojenie.