Zelená farba na semafore ešte automaticky neznamená, že máte vždy prednosť.

Ale pekne po poriadku. Pred časom skupina poslancov navrhovala, aby sa počas červenej na križovatke mohlo odbáčať vpravo. Boli sme proti, lebo nie každá križovatka a nie každý úsek cesty je na niečo také pripravený. Vhodné miesta na odbočenie doprava počas červenej sa označujú zelenou šípkou. V iných krajinách je na to plechová tabuľka so zelenou šípkou. Význam je v podstate ten istý...


V Bratislave by ste takto riešené križovatky mohli nájsť napr. na križovatke Trnavská – Jégeho, alebo Krupkova pri Eurovei v smere na Dostojevský rad, alebo Trnavská - Slovinská. Takýchto miest je na Slovensku na nespočítanie. Práve z vyššie menovaných miest chodia v Bratislave najčastejšie sťažnosti, poprípade sa tam stávajú zbytočné nehody.   

Čo na to vraví vyhláška?

Doplnkový signál (rôznych smerov) so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky, ktorým je doplnený signál s plným červeným svetlom „Stoj!“, svietiaci súčasne s týmto signálom alebo súčasne so signálom s plným žltým svetlom „Pozor!“, alebo súčasne so svietiacim signálom s plným červeným svetlom „Stoj!“ a signálom s plným žltým svetlom „Pozor!“, znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.

V zahraničí sa môžete stretnúť aj s takouto podobou

Čo v prípade nehody? 

Darmo sa budete oháňať tvrdením, že ste mali zelenú. Zelenú ste síce mali, ale iba doplnkovú, a to je veľmi veľký rozdiel. Vinník je v týchto prípadoch jednoznačný. Budete ním vy...

Foto: Topspeed.sk; autodoservisu.cz