Dopravné značky sú v Poľsku podobné s našimi. Niektoré majú namiesto bielej oranžovú farbu, ale grafické vyhotovenie je rovnaké. 

Povolené rýchlosti na jednotlivých cestách (km/h)

 • 20 – všetky vozidlá v obytnej zóne.
 • 50 – všetky vozidlá v obci (od 5:00 do 23:00).
 • 60 – všetky vozidlá v obci (od 23:00 do 5:00).
 • 70 – mimo obce, platí len pre osobné autá/dodávky s prívesnými vozíkmi + nákladné autá a autobusy.
 • 80 – diaľnice a rýchlostné cesty pre autá do 3,5 tony s prívesnými vozíkmi + nákladné autá. Platí aj pre autobusy, ak je na takejto ceste menej ako 2 pruhy pre každý smer. Platí aj pre kamióny na diaľniciach.
 • 90 – mimo obce pre osobné autá a motocykle.
 • 100 – rýchlostné cesty s menej ako 2 pruhmi pre každý smer pre osobné autá a motocykle + diaľnice pre autobusy.
 • 120 – pre osobné autá a motocykle na plnohodnotnej rýchlostnej ceste.
 • 140 – pre osobné autá a motocykle na diaľniciach.

Takto je v Poľsku značený začiatok a koniec každej obce, kde môžete jazdiť max 50 km/h (v noci max 60 km/h)

Kto nemusí používať bezpečnostný pás?

Použiť bezpečnostné pásy musí použiť každý vo vozidle. Kto, a hlavne kedy nemusí použiť bezpečnostný pás? 

 • osoba, ktorá ma potvrdenie od lekára, že pás používať nemôže;
 • zjavne tehotná žena;
 • taxikár, ak má v aute cestujúcich;
 • inštruktor autoškoly, ak má v aute žiaka;
 • ozbrojené a záchranné zbory počas vykonávania práce;
 • vodič a odborná posádka sanitky, ak vykonávajú činnosť na záchranu života alebo zdravia;
 • pracovníci súkromnej bezpečnosti, ak prevážajú hotovosť;
 • ťažko postihnuté osoby, ktoré využívajú vozík alebo nosidlá;
 • deti do 3 rokov v autobuse;
 • deti do 4 rokov v autobuse a nepoužívajú samostatné sedadlo.

Použitie detskej autosedačky 

Dieťa musí byť umiestnené v detskej sedačke vždy. Existujú ale výnimky, a to: 

 • v taxíku;
 • v autobuse;
 • v sanitke;
 • v policajnom aute;
 • vo vozidle hraničnej stráže;
 • vo vozidle mestskej polície;
 • na základe lekárskeho posudku.