Veľa Slovákov sa po Poľsku pohybuje aj pešo alebo na bicykli. Pár pravidiel tu máme aj pre nich. 

Pravidlá vyhradené na určité druhy či časti komunikácií a zóny 

Diaľnice

Na diaľnici je zakázané vozidlo zastaviť. A to je jedno z akého dôvodu. Jediný akceptovateľný dôvod je technická príčina na vozidle.

BUS pruh

Rovnako ako u nás, aj v Poľsku existujú bus pruhy. Môžu sa v nich pohybovať len vozidlá, ktoré sa používajú na verejnú prepravu osôb. 

Obytné zóny

Dalo by sa povedať, že vo vyznačených obytných zónach (musí byť aj začiatok, aj koniec) majú chodci prednosť pred vozidlami. Chodci môžu používať celú šírku cesty a prechádzať cez cestu v ľubovoľnom mieste. Deti mladšie ako 7 rokov sa môžu po ceste tiež voľne pohybovať, a to bez dohľadu rodičov. Maximálna rýchlosť jazdy všetkých vozidiel bez výnimky je 20 km/h.  

Osobitné ustanovenia o chodcoch a cyklistoch 

Chodci

Chodci musia prednostne používať chodník. Tam, kde chodník nie je, môžu kráčať po ceste, čo najbližšie ku kraju a po ľavej strane. Chodec môže použiť aj chodník pre cyklistov, ale nesmie brániť cyklistom v jeho užívaní. To neplatí pre osobu pohybujúcu sa na invalidnom vozíku. 

Reflexné vesty a reflexné prvky

Chodci pohybujúci sa mimo zastavanej oblasti po ceste za zníženej viditeľnosti musia mať oblečenú reflexnú vestu alebo reflexné prvky.

Ako môže prejsť chodec cez cestu? 

Chodec musí prednostne použiť prechod pre chodcov. Tam, kde prechod pre chodcov nie je, môže chodec prejsť cez cestu kolmo (najkratšou cestou). Chodec môže prejsť cez cestu mimo prechod len vtedy, ak nepredstavuje žiadnu hrozbu pre bezpečnosť cestnej premávky. Ak je prechod pre chodcov bližšie ako 100 metrov, musí ho chodec použiť.  

Chodci nesmú vstúpiť na vozovku:

 • priamo pred prichádzajúce vozidlo (týka sa to aj na prechode pre chodcov);
 • vystúpiť na vozovku spoza prekážky, ktorá bráni vodičovi v rozhľade;
 • vstúpiť a prechádzať cez vozovku na mieste, kde je znížená viditeľnosť.

Chodci nesmú:

 • pri prechode cez cestu zastavovať;
 • prebiehať pred prichádzajúcimi vozidlami;
 • prechádzať cez cestu, ak je na ktorejkoľvek strane umiestnená bariéra alebo plot.

Cyklisti

Cyklisti využívajú cyklistické trasy, ak je to možné. Cyklista môže použiť aj chodník, a to ak:

 • sprevádza detského cyklistu mladšieho ako 10 rokov;
 • ak ide o chodník, ktorý vedie paralelne s vozovkou a je širší ako 2 metre;
 • ak to vyžaduje bezpečnosť cyklistu – najmä z dôvodu nepriaznivého počasia; 
 • cyklista nesmie ohroziť ani obmedziť chodcov na chodníku. 

Cyklisti nesmú:

 • jazdiť vedľa seba – to však výnimočne neplatí, ak nikoho jazdou vedľa seba neohrozujú alebo neobmedzujú;
 • jazdiť bez držania riadidiel a bez nôh na pedáloch alebo opierkach pre nohy;
 • držať sa iných vozidiel.
Compulsory equipment for cyclistsat least one white or yellow constant-beam or flashing headlightat least one reflective red tail lightat least one constant or flashing tail lightat least one brake in proper working ordera bell or other warning device emitting a non-shrill sounddirection indicators – only where the cycle or cycle-buggy design rules out hand signals

Technický stav bicyklov

Každý jeden bicykel musí mať:

 • aspoň jedno svetlo bielej alebo žltej farby vpredu;
 • aspoň jednu červenú odrazku vzadu;
 • aspoň jedno stále, alebo blikavé červené svetlo vzadu;
 • aspoň jednu plne funkčnú brzdu;
 • zvonček, alebo iné zvukovo signalizačné zariadenie;
 • ak nie je možné dávať znamenie o zmene smeru jazdy, bicykel (alebo jemu na roveň postavený dopravný prostriedok) musí mať smerovky.

Svetlá však nemusia byť na bicykli nainštalované trvalo počas dňa. Vzťahuje sa to iba na červenú odrazku vzadu. Tá musí byť na bicykli permanentne. 

Bicykle by mali byť vybavené aj:

 • oranžovými odrazkami na pedáloch;
 • bielou odrazkou vpredu;
 • oranžovými odrazkami na kolesách - minimálne jednou, maximálny počet určený nie je;
 • reflexným prúžkom na pneumatikách.

Bicykel s vozíkom nesmie byť dlhší ako 4 metre. Dieťa mladšie ako 7 rokov prepravované na bicykli musí byť umiestnené v špeciálnej sedačke. 

Foto: Se.pl