Pohotovostná hmotnosť DIN

Jej hodnota obsahuje hmotu samotného auta s náplňami (chladiaca kvapalina, mazivo, náhradné koleso, palivo). Je to v podstate hmotnosť vozidla, do ktorého môžete nastúpiť a odísť. Palivo pritom zapĺňa 90% objemu nádrže. Toto je pomerne logická hodnota a dáva človeku prehľad o tom, aké je daná auto ťažké, či naopak ľahké, bez ohľadu na posádku.

Pohotovostná hmotnosť podľa európskej komisie EC

Podľa smernice EC 92/21/EC, verzia 95/48/ES sa do výpočtu pohotovostnej hmotnosti započítava okrem náplní a 90% paliva aj hmotnosť vodiča a jeho batožiny. Hmotnosť vodiča je v tomto prípade určená na 68 kg a hmotnosť batožiny na 7 kg. Spolu je to teda spomínaných 75 kg.

Tvorcovia tejto smernice sa zrejme zvážili a priemernú hodnotu hmotnosti všetkých členov dali ako hmotnosť priemerného vodiča. Samozrejme, že to tak nebolo a aj na to, prečo je to práve 68 kg existuje smernica. Pravdepodobne je v tejto hodnote zahrnutá priemerná hmotnosť ženy a priemerná hmotnosť muža, hoci, ak sa pozrieme okolo seba, sa to zdá byť stále málo na skutočne bežného priemerného vodiča. No, bez ohľadu na to, ako ďaleko je vaša hmotnosť od spomenutej hodnoty, je otázne, akú to má vôbec logiku. Veď aby ste získali údaj s relevantnou výpovednou hodnotou, musíte od údaju pohotovostnej hmotnosti s označením EU, či EC odpočítať 75 kg. Podľa mňa má oveľa väčší zmysel udávať hmotnosť bez vodiča a teda podľa normy DIN. Vodič a jeho batožina sú totiž veľmi premenliví element a preto je ich zahnutie do údaju o aute mätúce.

Čo nájdeme uvedené v technickom preukaze?

Hodnota uvedená v technickom preukaze by mala byť podľa vyhlášky č. 169/2010 Z. z. prevádzková hmotnosť a nie pohotovostná hmotnosť. Definícia prevádzkovej hmotnosti predpokladá, že vozidlo je v prevádzky schopnom stave. To  znamená s náplňami, palivom a vodičom, a teda je schopné odísť. Hmotnosť vodiča je v tomto prípade určená na 75 kg. Hodnota v TP by sa preto mala zhodovať s tou, ktorú udáva výrobca ako pohotovostnú hmotnosť podľa EU. Ak predsa len chcete vedieť koľko váži vaše auto samotné, musíte od hodnoty v TP odpočítať spomenutého normovaného vodiča a jeho 75 kg.

KTORÁ HODNOTA POHOTOVOSTNEJ HMOTNOSTI MÁ PODĽA VÁS VÄČŠIU LOGIKU?
  • Pohotovostná hmotnosť DIN ( 92% )

     

  • Pohotovostná hmotnosť EU (EC) ( 8% )

     

Odpovedalo 290 ľudí