Zásadná vec! Z právneho hľadiska je rozdiel kupovať jazdené auto z "obchodu", alebo od súkromnej osoby.

Rozdiel je či kupujete z "obchodu" alebo súkromnej osoby

Budem vychádzať zo slovenského právneho poriadku. Neviem, ako to funguje v Nemecku, alebo v iných krajinách v EÚ. Alfou a omegou je náš Občiansky zákonník. Hlavný rozdiel je v tom, či kupujete auto z "obchodu", alebo od súkromnej osoby.


Na kúpu auta z obchodu sa vzťahujú Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákonníka - § 619 a nasledujúce. Čiže nie kúpa od súkromnej osoby:

"Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka)."
 

Ďalej v zákone nasleduje, že záručná doba je 24 mesiacov. "Ak je na predávanej veci, jej obale, alebo k pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov."

Zatiaľ z toho plynie, že bežná, zákonom stanovená záruka je 24 mesiacov a môžu si ju strany pri použitom tovare dohodnúť kratšiu, pri použitej veci nie menej ako 12 mesiacov. Ideálny príklad je predaj zánovných áut "predvádzačiek" s určitým nájazdom kilometrov, ktoré kupujúcemu predajca garantuje. Tu platí 24 mesačná záruka. Môže platiť aj kratšia, minimálne však 12 mesačná. Pokojne si zmluvne môžete dohodnúť záruku ako na nové auto, ak s tým druhá strana súhlasí.

Pri predaji auta fyzickou osobou ide o tzv. neobchodnú predajnú zmluvu. Na tú sa žiadna zákonná záruka nevzťahuje. Samozrejme, môžete si ju medzi sebou písomne zmluvne dohodnúť...

Uvedomte si však, že ak kupujete staršie auto z autobazáru, ten je zvyčajne v úlohe sprostredkovateľa predaja na základne splnomocnenia. Čiže reálne uzatvárate zmluvu s osobou, ktorá auto vlastní. Autobazár s vlastníctvom auta nemá nič spoločné. Ide teda tiež o neobchodnú predajnú zmluvu a na ňu sa žiadna zákonná záruka nevzťahuje.