Najprv trochu fyziky

Vplyv pneumatík na spotrebu vozidla môže byť až 20 %. Motor musí vyvinúť energiu potrebnú na rozhýbanie vozidla a to sa okrem iných jazdných odporov docieli až prekonaním valivého odporu pneumatík. Valivý odpor označuje energiu spotrebovanú deformáciami, aerodynamickým odporom, a trením o porvch vozovky. Čím vyšší válivý odpor, tým viac energie musí motor vyvinúť na jeho prekonanie.

Keďže vozidlo podopierajú práve pneumatiky, chceme aby každá jedna pneumatika mala rovnomerne rozloženú váhu cez stopu pneumatiky. Docieli sa tým aj dobrý kontakt s vozovkou, komfort, zvýšená bezpečnosť, lepšie ovládanie a rovnomerné opotrebovanie pneumatík. Pre dosiahnutie vyššie spomínaných výhod a čo najmenší válivý odpor pri pneumatikách je dôležité aby mali všetky pneumatiky správny tlak.

Časť valivého odporu je potrebná a vítaná

Trenie ako časť odporu medzi povrchom vozovky a pneumatikou vytvára trakciu a tá je pre bezpečnosť nevyhnutná. Trakcia je potrebná na generovanie pohybu – spôsobuje, že pneumatika sa po povrchu prevaľuje, namiesto toho, aby sa otáčala na mieste a prešmykovala...

Aký tlak v pneumatikách je správny?

Každý automobil má v manuáli, prípadne niekde na dverách alebo pri veku nádrže udané odporúčané hodnoty tlaku v pneumatikách. Zväčša dve hodnoty pri rôznej záťaži. No existujú aj odporúčania naviazané výsostne na cestovnú rýchlosť. Tie však vnímame dosť podozrivo... Sú vhodné možno pre Nemecký trh, kde je možné dlhodobejšie jazdiť vysokými rýchlosťami. Vo väčšine krajín je vhodné prispôsobiť tlak v pneumatikách zaťaženiu auta. Určite ste už počuli odporúčanie "nafúkaj pneumatiky na vyšší tlak a ušetríš". Aký tlak je v pneumatike ten správny? Mierne nižší ako určuje výrobca pre zvýšenie komfortu pruženia? Presne ako uvádza výrobca? Lebo dlhodobým testovaním a meraniami vedia najlepšie, čo je pre  dané auto optimálne. Preshustené pneumatiky? Lebo to prinesie citeľné zníženie spotreby? Čo a hlavne koľko je na tom pravdy? Ako je to so spotrebou a pneumatikami s väčším prípadne menším tlakom ako výrobca odporúča?

Check pneumatiky

Podhustené pneumatiky

Ak má auto podhustené pneumatiky (nižší tlak ako je odporúčaný), pneumatika podlieha väčšej deformácii, čo stojí motor viac energie na odvaľovanie. Okrem toho, mäkká pneumatika sa oveľa viac prehrieva, skôr ničí, praská, nedrží dobre stopu, optimálne nebrzdí... z pohľadu fyziky má väčší válivý odpor. Štúdie zistili, že viac ako 50 % vodičov jazdí s podhustenými pneumatikami, a to v priemere o 0.3 baru. Taký pokles spôsobuje zvýšenie válivého odporu o 6 %. Ak majú pneumatiky nižší tlak o 1 bar, zvýšia válivý odpor až o 30 %.

Aký je prepočet medzi zmenou tlak v pneumatikách a spotrebou?

Každý pokles tlaku v pneumatike o 1 % zodpovedá zvýšeniu spotreby o 0.3 %. Podhustenie pneumatík o 10 % zvýši spotrebu o 2 %. Podhustenie o 20 % zvýši spotrebu o 4 %, no podhustenie o 40 % až o 8 %. Michelin a Goodyear tvrdia, že živostnosť pneumatík sa v prípade podhustenia o 20% zníži až o 30 %

Technici z Michelinu evidujú, že viac ako 40 % fatálne končiacich sa nehôd bolo v dôsledku zlých pneumatík. Nie nevyhnutne  podhustených, ale aj starých, s malým dezénom, alebo nerovnomerne zjazdených. Podhustené pneumatiky spôsobujú autu aj sebe samým rad problémov. Rýchlejšie opotrebenie dezénu hlavne po bokoch pneumatiky, zhoršenie jazdných vlastností, predĺženie brzdnej dráhy a zvyšuje sa riziko prasknutia pneumatiky.

Odporúča sa, aby si vodiči kontrolovali pneumatiky za studena (min. 3 hodiny bez jazdy alebo jazda max 3 km) aspoň raz za kvartál. Prípadne pred dlhými cestami. Určite sa nestačí spoliehať na tlaky, ktoré sa nastavili pri jarnom či jesennom prezúvaní. Pneumatiky samovoľne môžu stratiť okolo 0,13 baru mesačne. V zime očakávajte zníženie o 0,07 - 0,14 baru pri ochladení o 10 stupňov, to isté pri zvýšení teploty sa zas tlak zvýši. Doslova sa neodporúča spoliehať sa pri tlakoch moderných pneumatík len na vizuálnu kontrolu. Moderné nízkoprofilové pneumatiky totiž aj pri podhustení aj o 25 % dokážu stále vyzerať správne nahustené.

Ušetrím palivo zmenou tlaku alebo ani nie?

Po krátkej odbočke k podhusteným pneumatikám prichádzame k výroku spomínanému na začiatku. Je možné prehustením pneumatík znížiť spotrebu paliva? Je logické, že spomínaný výrok bude pravdivý. Keď podhustené pneumatiky zvyšujú válivý odpor, tak prehustené (vyšší tlak v pneu než odporúčaný) by ho mali znížiť. Ale je to naozaj tak a oplatí sa to? Áno. Výrok platí a a prehustená pneumatika vám ušetrí peniaze. Má to však svoje hranice a zdravé limity. Prehustením sa však zásadne zhoršuje komfort a jazdné vlastnosti v limitných situáciách...

O akej úspore je reč konkrétne?

Prehustené pneumatiky sa vo viacerých štúdiách pod zásadnu úsporu paliva nepodpísali. Prehustenie pneumatík o 10 % zníži spotrebu paliva o 2 %. Čo to znamená konkrétne? Ak zvýšite tlak v pneumatikách z odporúčaných 2,5 atmosféry na 2,75 atmosféry, spotreba paliva môže klesnúť z 10 l/100 km na 9,8 l na sto km. Výsledok? Auto bude na bežné použitie už menej komfortné a úspora 2 deci na sto kilometrov je neadekvátna. Také množstvo totiž poľahky spotrebuje jeden zbytočný dlhší predbiehací manéver, alebo pár minút naštartovaný motor, nehovoriac o mnohých ďalších vplyvoch vodiča a nesprávneho použitia auta počas jazdy...

Prehustenie prináša viac nevýhod ako výhod. Ak je pneumatika prehustená, zmenší sa plocha kontaktu s vozovkou. Tým sa síce zníži válivý odpor a motor potrebuje vyvinúť menej energie pre pohyb. Pri prehustených pneumatikách sa najviac opotrebúva stred pneumatiky a s tým prichádza nerovnomerné opotrebovanie pneumatík a zvýšené riziko poškodenia pneumatiky pri náraze na obrubník alebo výmoľ. Citeľne klesne komfort na palube automobilu, prehustením pneumatík je auto oveľa tvrdšie a cítime každú nerovnosť. Určite nám tiež tlmiče nepoďakujú dlhou životnosťou. Dôležitý mínus je pokles trakcie, keďže sa menej pneumatiky dotýka vozovky a tým nastávajú problémy hlavne v upršaných a chladných dňoch, kde namiesto toho, aby pneumatika prerezala vodný povrch, na ňom začne lietať. Rovnako sa prehustením zníží ovládateľnosť automobilu a jeho schopnosť zatáčať a limitne brzdiť.

Pneumatiky

Zamyslenie na záver


Výrobcovia automobilov dodávajú vozidlo s odporúčanými tlakmi v pneumatikách ako celkový balíček. Je na nás ako sa k tomu postavíme a či nám stojí nebadateľná suma ušetrená na prehustení pneumatík s viacerými nevýhodami, ktoré táto technika prináša. Štúdie odporúčania výrobcov potvrdzujú keďže ukázali, že udržiavanie správneho tlaku v pneumatikách zníži spotrebu o 3 %. Aj keď to číslo nie je úplné vysoké, tak behom času sa naše ušetrenie akumuluje. Zamyslením môže byť ešte čím hustíme pneumatiky. Ak pneumatiky nahustíme dusíkom, tak nám menej tlaku bude z pneumatík unikať samovoľne, keďže dusík má väčšie molekuly než vzduch a takto nahustené pneumatiky dokážu zlepšiť spotrebu o 6 %.