LaFerrari pohľad z hora

LaFerrari a jeho zadná časť

Takže, ktorú farbu si vyberiete?