Tretí ročník, pozitívne ohlasy

ZAP SR prišiel s iniciatívou organizovať Automobilovú Junior Akadémiu (AJA) pred troma rokmi. Oslovil automobilky a univerzity, ktoré sa s nápadom takmer okamžite stotožnili. Prvé 2 ročníky mali veľmi pozitívne ohlasy. O čo ide? 5-dňový program počas leta ponúkne mladým pohľad do sveta výroby, ale tiež aj do akademického prostredia. Súčasťou sú prehliadky pracovísk, diskusie o mobilite budúcnosti a tiež zábavné a praktické aktivity. AJA končí promóciou a odovzdaním diplomov.

„Som naozaj veľmi rád za pozitívne ohlasy a za to, že môžeme v projekte pokračovať ďalej,“ hovorí Juraj Sinay, prezident ZAP SR. „Našou ambíciou je projekt nielen udržiavať, ale aj ďalej rozvíjať. Teší ma, že nám tento rok pribudol ďalší partner z výrobnej sféry.“

Pridal sa Adient Slovakia

K automobilkám Volkswagen Slovakia, PSA Slovakia, Kia Motors Slovakia sa pridala spoločnosť Adient Slovakia. Ide o výskumno-vývojové centrum pre sedačky a interiéry áut. Podniky vytvoria tzv. dvojičky s univerzitami - Strojnícka Fakulta STU v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

„Našou spoločnou ambíciou je podporovať u detí záujem o technické odbory,“ hovorí Juraj Sinay. „Automobilový priemysel stojí pred obrovskými výzvami, medzi ktoré patrí aj Industry 4.0, a to si bude v krátkej budúcnosti vyžadovať vysokokvalifikované pracovné sily.“

Záujem stredoškolákov nekorešponduje s potrebou

Až 60 % absolventov stredných škôl sa hlási na univerzity. Bohužiaľ, prevažujú netechnické odbory, čo nekorešponduje so zameraním ekonomiky štátu. Až 55 % absolventov univerzít nie je zamestnaných v odbore, ktorý vyštudovali. Ročne tak 140 miliónov eur vynaložíme zbytočne. 

Slovensko je priemyselnou krajinou. Pilierom ekonomiky je výroba automobilov.

„Mnohí zamestnávatelia v spolupráci s akademickou obcou už podnikajú vlastné aktivity zamerané na podporu štúdia technických odborov a na prácu s talentovanými študentmi. Aj Automobilová Junior Akadémia je reakciou na aktuálnu situáciu v priemysle a celospoločenskú potrebu zvýšenia počtu vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Chceme aj takto  upozorniť širokú verejnosť na túto skutočnosť a zároveň motivovať deti pre štúdium na technických odboroch," dopĺňa Juraj Sinay. 

Tretí ročník Automobilovej JUNIOR akadémie bude aj tento rok v mestách sídiel výrobných závodov v Trnave 16.7. - 20.7.2018, v Žiline 9.7. - 13.7.2018, v Bratislave a Trenčíne v dňoch 20.8. - 24.8.2018. 

Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl. Časť programu bude prebiehať na akademickej pôde a časť priamo vo výrobnom závode. Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdu záujemcovia od 16.4.2018 na webovej stránke www.ajakademia.sk

Zdroj foto: mtf.stuba.sk, ZAP SR,