Nech vás nadpis neteší predčasne. Rozvojová banka pôžičku schválila, no čerpanie je na programe v horizonte dvoch desaťročí!

Pôžičku oznámil to Rolf Wenzel, guvernér Rozvojovej banky Rady Európy, ktorá Slovensku pred dvoma týždňami schválila úver. „Detailnejšie informácie v súčasnosti nevieme poskytnúť. Ide však o časový horizont približne dvadsiatich rokov,“ povedal Wenzel.

Rozvojová banka je podľa jeho slov pripravená financovať projekty so sociálnou pridanou hodnotou. „Kríza má veľký dopad na sociálnu oblasť a najmä na zvyšujúcu sa nezamestnanosť mladých ľudí,“ skonštatoval Wenzel s tým, že znevýhodnené sú aj staršie ročníky. „Našim zámerom je najmä podporovať malé a stredné podniky.“

zdroj: HNonline.sk