Pravidelne sa zúčastňuje Európskej výstavy techniky, kde sa stretáva s kolegami z celej Európy, predstaviteľmi zahraničných autoklubov, školiacich centier a odbornej verejnosti. Získané informácie prenáša medzi združených členov našej asociácie vlastným internetovým fórom – teda samovzdelávaním. Technika ASOS je zabezpečená GPS jednotkami a zviditeľnená na dispečingu pre koordináciu činnosti.

Motoristi môžu telefonovať na celoslovenské telefónne číslo 18 123, kde im budú poskytnuté všetky potrebné informácie.

Aktivity ASOS za rok 2010 dosiahli tieto štatistické údaje:
poskytnuté odťahovacie práce pre osobné vozidlá v počte 27 576,
poskytnuté odťahovacie práce pre nákladné vozidlá v počte 1 041,
priemerný denný počet zásahov členov asociácie až 78.
Všetko bez jedinej písomnej reklamácie.

ASOS založil aj motoristický klub a eviduje motoristov, čím je schopný aktuálne informovať majiteľa o jeho vozidle počas jeho neprítomnosti, ak: nevhodne parkuje, ak bolo vozidlo poškodené. ASOS sa tiež postará o privolanie majiteľa na vypísanie škodovej udalosti podľa zákona č. 8/2009 Z. z.

Najčastejšie chyby vodičov, pri nehode/poruche:

- poradím si sám alebo volám kamarátovi,


- svojpomocné nebezpečné ťahanie na lane
(toto si vyžaduje skúsenosti a súhru zúčastnených. Tieto schopnosti mnohým chýbajú, preto vznikajú ďalšie zbytočné poškodenia na vozidlách a stresové situácie na preplnených cestách)

- v prípade hospitalizácie zamknutie poškodeného auta a odchod s kľúčmi,
(pre nemožnosť dostať sa do auta pre ťažné oko vznikajú komplikácie s odtiahnutím a ďalšie zbytočné poškodenia vozidla)

- odťah domov,
(auto sa doma samo neopraví, vznikajú ďalšie náklady na prepravu do servisu,)

- neschopnosť uviesť presné informácie o polohe,
(mnohí napriek zdatným mobilným zariadeniam nie sú schopní poskytnúť presnejšiu lokalitu, to privolanej pomoci značne komplikuje schopnosť reagovať rýchlo)


- problémová presnejšia identifikácia vlastného vozidla,
(ľudia veľakrát nie sú schopní uviesť celé typové označenie auta, ľahké úžitkové autá často nemajú identifikovaný náklad a odhad hmotnosti,)


- chýba pomenovanie neštandardného charakteru situácie,
(pre vyslobodenie sú mimoriadne podstatné informácie o vzdialenosti vozidla od priekopy, hĺbka priekopy, informácie o prípadnom potoku, stromoch,...)