Je nevyhnutné, aby si každý nielen vyskúšal, ale aj dobre natrénoval, ako správne reagovať. Keď sa človek zľakne, reaguje a koná podvedome. Stráca schopnosť riešiť situáciu rozumom a odporúčaným postupom. Zmeniť sa to dá skutočne len tréningom.
Tréning krízových situácií v škole šmyku

Tréning krízových situácií v škole šmyku

Podľa Jozefa Drahovského, ktorý sa venuje analýzam dopravných situácií, má na vznik dopravných nehôd výrazný vplyv aj stav cestnej infraštruktúry a na základe štatistických údajov príčin dopravných nehôd boli definované aj kritické nehodové lokality. Teoreticky možno mnohí vedia, ako by sa mali v krízovej situácii zachovať, ale v praxi to dokážu len málokedy.

Odborníci upozorňujú, že nie je možné zmeniť návyky a zlepšiť schopnosti vodičov prostredníctvom prednášky ani článku v novinách. Ak sa chceme vyhnúť nehodám a v čo najvyššej miere eliminovať ich následky, prax je nenahraditeľná. „Je nevyhnutné, aby si každý sám nielen vyskúšal, ale aj dobre natrénoval, ako správne reagovať,“ zdôrazňuje inštruktor Školy šmyku SuperDRIVE Marián Čabák. „Keď sa človek zľakne, reaguje a koná podvedome a stráca schopnosť riešiť situáciu rozumom a odporúčaným postupom. Zmeniť sa to dá skutočne len tréningom.“

SuperDRIVE je v podstate vysoká škola jazdenia. Zameriava sa na vzdelávanie vodičov vo všetkých oblastiach motorizmu (osobné a nákladné autá, motocykle, ekojazda, defenzívna jazda, povinné preškoľovanie vodičov). Čerpá pritom skúsenosti nielen z domácich zdrojov, ale aj z krajín, kde systém vyššieho vzdelávania vodičov funguje už desaťročia.


V Európe zomrie na cestách cca 35 tisíc ľudí ročne, čo predstavuje v priemere 95 ľudí za deň. V celosvetovom meradle to predstavuje cca 10% všetkých úmrtí na cestách. Ak sa pozrieme na čísla v rámci SR, tak za minulý rok to bolo 345 ľudí, čo je takmer 1 osoba/deň.

Vedeli ste, že riziko smrteľnej dopravnej nehody je na cestách s jedným jazdným pruhom v jednom smere (bežné cesty u nás) 4x väčšie ako na diaľniciach?
Tréning krízových situácií prebieha v bezpečných podmienkach

Tréning krízových situácií prebieha v bezpečných podmienkach

Príčiny úmrtí na cestách

Na základe štatistík sú príčinami v drvivej väčšine ľudský faktor , resp. cestná infraštruktúra. Aktívne a pasívne bezpečnostné prvky v automobiloch sa zdokonalili natoľko, že v súčasnosti je to práve človek, resp. spôsob jazdy, ktorý je hlavnou príčinou vzniku dopravnej nehody. Ako je uvedené v návrhu opatrení pre rok 2011 vypracovanom Prezídiom Policajného zboru SR (http://www.minv.sk/?DN_2010 ) riešením je okrem iného aj dôraz na ďalšie vzdelávanie vodičov a to predovšetkým na tréningy školy šmyku, resp. defenzívnej jazdy.


Škola šmyku je zameraná na nácvik riešenia krízových situácií, ktoré môžu na cestách kedykoľvek nastať. Cieľom defenzívnej jazdy je zmena návykov správania sa vodičov na cestách a teda minimalizácia vzniku dopravnej nehody. Výsledkom je vyššia sústredenosť, predvídanie úkonov iných vodičov, odbúranie rušivých elementov spôsobujúcich nepozornosť.

K cestnej infraštruktúre

Vedeli ste, že riziko smrteľnej dopravnej nehody je na cestách s jedným jazdným pruhom v jednom smere (bežné cesty u nás) 4x väčšie ako na diaľniciach? Veľká Británia má najbezpečnejšie diaľnice a cesty s dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere. Z hľadiska rizikovosti sú diaľnice, ako aj cesty s dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere v SR hodnotené ako najrizikovejšie v rámci Európy. Je prirodzené, že každá ľudská bytosť občas urobí chybu. V premávke však môže byť akákoľvek chyba zaplatená životom!