Ekologickejšie nákladné autá, budú mať miernejšiu daň. Neekologické presný opak.

Ekologickejšie nákladné autá, budú mať miernejšiu daň. Neekologické presný opak.

Samosprávnemu kraju evidentne chýbajú peniaze, pretože daň z motorových vozidiel je pre nich jedným z dvoch druhov príjmov. Naposledy narástla táto daň napríklad 1. januára 2012 v Prešovskom samosprávnom kraji. Ďalšie zvýšenie tento rok zatiaľ avizovala iba Banskobystrická VÚC.

Posledný štrajk autodopracov bol začiatkom roka 2010. K novému sa schyľuje už dlhšie.

Autodopravcovia začínajú byť nervózni a vo vzduchu visí štrajk. Vláda navyše hovorí o plošnom zákaze vjazdu kamiónov na cesty druhej a tretej triedy. Potom vzniká otázka: „Za čo budú autodopravcovia platiť vyššie dane, keď nemôžu so svojimi vozidlami na cesty 2. a 3. triedy? Nemajú tieto peniaze slúžiť najmä na ich údržbu a opravu?“

Posledné masové zvýšenie tejto dane bolo v roku 2010. Presne vtedy sme zažili najväčší štrajk na našich cestách. Autodopravcom želáme pevné nervy.

Zdroj: auto.sme.sk

Vyššie dane a zákaz vjazdu na cesty 2. a 3. triedy? Banskobystrických podnikateľov a autodopravcov čakajú ťažké časy.

Vyššie dane a zákaz vjazdu na cesty 2. a 3. triedy? Banskobystrických podnikateľov a autodopravcov čakajú ťažké časy.