Spoplatnenie diaľničných úsekov D2,D4 a rýchlostnej cesty R7 v rámci Bratislavy a blízkeho okolia je pre motoristov a obyvateľov mesta veľká téma. Problematické sú najmä úseky Lamač – Stupava, Rača – Vajnory, z Jaroviec do Petržalky, z Čunova do Petržalky alebo dokonca aj úseky takmer v centre mesta Bratislava Juh – Bratislava Slovnaftská. Daný stav sa tak skoro meniť nebude. „Nad vyňatím tohto úseku z povinnosti platiť poplatky sa neuvažuje. Zrušenie povinnosti mať diaľničnú známku by totiž len zvýšilo atraktivitu individuálnej automobilovej dopravy. Mesto a región by podľa nás mali práve naopak budovať atraktívny systém integrovanej dopravy, ktorá má byť alternatívou k automobilovej doprave. Ak však niekto potrebuje cestovať autom, k dispozícii sú mu bezplatné cesty I, II a II. Triedy, ktoré navyše v spomínanom úseku vedú len pár stoviek metrov od diaľnice,“ konštatuje ministerstvo dopravy.

Starostovia chcú jednoznačne zrušiť spoplatnenie diaľnic v meste

Kým názor rezortu je jasný, starostovia obcí Záhorská Bystrica, Stupava a Marianka majú skúsenosti so spoplatnením úseku diaľnice D2 Lamač – Stupava a sú jednoznačne proti. „Diaľničný úsek D2 medzi Lamačom a Stupavou prechádza katastrom mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. Už v roku 2012 sme spolu s vtedajším primátorom Bratislavy a starostom Lamača žiadali Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o zrušenie spoplatnenia úseku diaľnice D2 medzi Lamačom a Stupavou, a to z dôvodu preťaženosti Bratislavskej ulice, ktorá je hlavným ťahom v Záhorskej Bystrici. Vysoká frekvencia automobilov a časté kolóny by sme radi eliminovali. Navyše, minuloročný prieskum Metropolitného inštitútu Bratislava ukázal, že z mesta Stupava do Bratislavy denne dochádza 4600 obyvateľov a väčšina z nich využíva cestu 1. triedy, pretože si nekupujú diaľničnú známku. Zrušenie povinnosti kúpy diaľničnej známky medzi Lamačom a Stupavou by výrazne odklonilo dopravu z Bratislavskej ulice a odbremenilo Záhorskú Bystricu od rannej a poobedňajšej dopravnej špičky. Spomínané dáta z citácie sú dostupné v kapitole Ľudia Bratislavy v publikácii Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom vypracovanej Metropolitným inštitútom Bratislava,”  povedal na situáciu okolo spoplatnenia diaľnice D2 Lamač – Stupava Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.

Krúpa je za zrušenie spoplatnenia predmetného diaľničného úseku. “Dlhodobo bojujeme o to, aby tento úsek bol bezplatný pre obyvateľov bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica. Iné mestské časti, z ktorých vedie zjazd diaľničného obchvatu, nemajú spoplatnené úseky, preto by sme takúto možnosť radi poskytli aj obyvateľom Záhorskej Bystrice.“ Na (ne)spoplatnenie diaľnice medzi Lamačom a Stupavou majú rovnaký názor aj starostovia ďalších dotknutých obcí – Marianky a Stupavy. „Uvítame zrušenie spoplatnenia úseku D2-Lamač D2-Stupava. Pre obyvateľov Marianky je používanie tohto úseku už teraz nevyhnutnosťou. Nepovažujem za vhodné spoplatnenie diaľnice D2 a D4 v rámci Bratislavy po Stupavu. Chápem Národnú diaľničnú spoločnosť ohľadom potreby financovania diaľnice, ale občan a jeho potreby sú pre samosprávu na prvom mieste,“ povedal starosta Marianky Eugen Jeckel.

Za zrušenie povinnosti mať diaľničnú známku na úseku diaľnice D2 Lamač – Stupava je aj starosta Stupavy Peter Novisedlák. “Tento krok by sme uvítali, diaľnica Lamač – Stupava tvorí hlavný koridor a efektívnu alternatívu k preťaženej ceste I/2.” Povinnosť platiť poplatky za diaľnicu nepovažuje za správny. “Nie, keďže nás smer nemá žiadnu koľajovú dopravu, je každé obmedzenie ciest kontraproduktívne,” dodal Novisedlák. Vyjadrenie k spoplatneniu predmetných úsekov diaľnice a rýchlostnej cesty R7 nám poslala aj Eva Žgravčáková, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti. “Spoplatnenie diaľnic a rýchlostných ciest aj ich vyňatie zo zoznamu spoplatnených úsekov je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby.

Názor Bratislavského samosprávneho kraja na vyňatie úseku diaľnice D2 Lamač – Stupava a úseku diaľnice D2 Bratislava, Pečňa – Čunovo a úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 od Jaroviec až po Raču z povinnosti platiť poplatky a o zrušení povinnosti mať diaľničnú známku:

Prioritou dopravnej politiky Bratislavského samosprávneho kraja je udržateľná mobilita, čiže preferencia verejnej dopravy (MHD, železnica, prímestské autobusy) pred individuálnou dopravou. Rušenie alebo znižovanie poplatkov za používanie diaľnic je síce na prvý pohľad lákavé a ľúbivé, avšak môže viesť k ďalšiemu rozmachu individuálnej automobilovej dopravy. A to už si Bratislavsky kraj nemôže dovoliť. Diaľničné poplatky slúžia na údržbu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Výpadok príjmov by bolo cítiť na kvalite cestnej infraštruktúry. Upozorňujeme, že cena diaľničnej známky je už vyše 10 rokov rovnaká a tvorí len malú časť nákladov na prepravu autom (obstarávacia cena auta, PHM, poistenie, servis, atď).

Rokoval už Bratislavský samosprávny kraj s ministerstvom dopravy nad zrušením povinnosti platiť poplatky a diaľničné známky na spoplatnených diaľničných úsekoch a rýchlostných komunikáciách v rámci Bratislavy a jeho blízkeho okolia? 

Spoplatnenie infraštruktúry je v kompetencii ministerstva dopravy. Pokiaľ bude diskusia na túto tému otvorená, radi sa jej zúčastníme. V súčasnosti čo sa týka poplatkov za prímestské úseky diaľnic a rýchlostných ciest, podporujeme status quo, ktorý ministerstvo dopravy v minulosti zaviedlo.)

Zdroj: bratislava.zoznam.sk