Prevencia

Inšpekcia ochrany ovzdušia vykonala v roku 2014 kontroly kvality pohonných látok na 127 čerpacích staniciach na Slovensku. To je na zhruba 1/6 z celkového počtu čerpacích staníc, ktoré na Slovensku máme. Odobrali celkovo 297 vzoriek pohonných látok a nedodržanie požadovanej kvality zistili na len 8 z nich. V percentuálnom vyjadrení ku kontrolovaným staniciam je to len 6,3%. Spoločnostiam, ktoré ponúkajú pohonné látky v roku 2014 uložili 11 pokút v celkovej výške 6 270 eur. Toto sú čerpacie stanice na Slovensku, ktorým sa radšej vyhnite:

Ak si chcete pozrieť správu Slovenskej inšpekcie životného prostredia z roku 2014 podrobnejšie, problematika kontroly čerpacích staníc pojednáva na stránách 44 - 48 v nasledovnom dokumente: http://www.sizp.sk/doc/dokumenty/vyrocna-sprava-2014-th.pdf

Truck Centrum Colnica Holíč, 
Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč
Druh paliva: BA 95 Natural
Uložená pokuta vo výške: 700 eur 


Progres Trading, Tisovec
Druh paliva: BA Super 95
Správne konanie o uložení pokuty bude tento rok


Metro, Bratislava, Devínska Nová Ves 7081
Druh paliva: BA 98 Natural
Uložená pokuta vo výške: 1 000 eur


J.A.Š., Prešov
Druh paliva: BA Super 95
Správne konanie o uložení pokuty neukončené 


Truck Centrum Malacky
Druh paliva: Diesel
Správne konanie o uložení pokuty začne tento rok


BIO, Spišský Hrhov 195
Druh paliva: Diesel
Správne konanie o uložení pokuty začne tento rok


OKTAN, Brezno
Druh paliva: BA Super 95
Uložená pokuta vo výške: 1 000 eur 


Eni Slovensko, Janovík
Druh paliva: BA Super 95
Uložená pokuta vo výške: 500 eur

zdroj: HNonline.sk