Podľa správy ciest môže za súčasný stav ciest počasie a vysoký počet ťažkých kamiónov.

Podľa správy ciest môže za súčasný stav ciest počasie a vysoký počet ťažkých kamiónov.

Riaditeľ Správy ciest KSK, Zoltán Bartoš, tvrdí, že na opravu všetkých výtlkov treba viac ako 3 milióny €. To predstavuje 38% ročného rozpočtu Správy ciest KSK. Zima ešte neskončila a už dnes je jasné, že niektoré úseky sa nezaobídu bez kompletnej rekonštrukcie.

Na východe krajiny sa objavila nová voľnočasová aktivita. Vodiči začali odstraňovať značky označujúce nerovnú vozovku. Možno si to berú ako protihodnotu za zničené autá, možno o týchto úsekoch už vedia a značku nepotrebujú. Bohužiaľ, pokiaľ správa ciest nebude cesty poctivo opravovať, značky miznúť jednoducho budú. Alibisticky sa skrývať za značku nie je možné navždy.

Onedlho už nebude ani na značky označujúce výtlky. Všetko sa bude automaticky brať ako neprispôsobenie sa stavu a povahe vozovky.
Vraj niekto niekedy videl na Slovensku aj takúto dobrú cestu.

Vraj niekto niekedy videl na Slovensku aj takúto dobrú cestu.

„V tejto zlej situácii sa objavil aj nový fenomén. Účastníci cestnej premávky likvidujú dopravné značky upozorňujúce na zlý stav vozovky. Osadzujeme ich tam, kde treba znížiť rýchlosť. Niektorí vodiči sa takto snažia vyhnúť pokute za nerešpektovanie dopravnej značky, či preplatiť regres v prípade zničenia pneumatík a diskov s odôvodnením, že úsek s výtlkmi nebol označený. Správa ciest preto pri inštalácii dopravnej značky robí fotodokumentáciu. Nárast odcudzených a zničených dopravných značiek upozorňujúcich na výtlky odčerpáva ďalšie finančné prostriedky z aj tak tenkého rozpočtu na regionálne cesty,“ povedal pre Sme Zoltán Bartoš.

Zdroj: sme.sk

Prečítajte si aj: Bratislavské cesty dostanú prvú pomoc za milión €