Opití vodiči sa nestrácajú!


V médiách bolo publikovaných niekoľko informácií o tom že opití vodiči sa strácajú a nechodia na vyšetrenie k psychiatrom. Podľa SME v Bratislavskom kraji polícia za prvé štyri mesiace zadržala až 299 vodičov s vyše jedným promile, do Centra pre liečbu drogových závislostí, ktoré sa na alkoholikov špecializuje, poslali policajti zatiaľ len 18.


Keďže bol som pri tvorbe zmien zákona, viem ako to je. Ak niekto jazdí pod vplyvom alkoholu nad jedno promile, považuje sa to za trestný čin. Za takéto konanie dostáva trest vrátane zadržania vodičského oprávnenia na dlhšie obdobie. Keď mu trest uplynie a rozhodne sa, že chce vodičský preukaz naspäť, tak musí splniť viacero náležitostí, jednou z nich je aj potvrdenie od psychiatra, že nie je závislý na alkohole. Ak sa nerozhodne, že chce vodičský preukaz naspať tak neexistuje zákon, ktorý by ho nanútil, že musí o vrátenie vodičského preukazu požiadať. Okrem iného existuje aj inštitút vzdania sa vodičského oprávnenia.


Prísny zákon o alkohole za volantom je v platnosti takmer rok, je zrejme, že boli odchytení viacerí vodiči jazdiaci pod vplyvom alkoholu nad jedno promile, je zrejmé, že boli odsúdení a je zrejme, že dostali aj zákaz vedenia vozidiel. Keďže zákazy vedenia vozidla sa spravidla určujú od roka do päť rokov, tak je zatiaľ veľmi málo ľudí, ktorí mohli požiadať o vrátenie vodičského oprávnenia.


Polícia môže zadržať vodičské oprávnenia aj vodičovi, ktorý jazdí pod vplyvom alkoholu s koncentráciou menej ako jedno promile. Vtedy nejde o trestný čin a aj doby zadržania vodičského oprávnenia sú kratšie, ale výrazne sa predlžujú pri opakovaní tohto priestupku, vrátane povinnosti vyšetrenia psychiatrom.

Preto psychiatrom nejdú všetci vodiči u ktorých bol zistení alkohol. Nízke hodnoty  (ktoré v niektorých krajinách bývajú tolerované) sa riešia pokutou bez zadržania vodičského preukazu. Stredné hodnoty sa riešia pokutou a niekoľkomesačným zadržaním vodičského preukazu. Vysoké hodnoty nad jedno promile sú trestným činom kde o výške trestu nerozhoduje polícia v správnom konaní, ale súd.

Záver:
Psychiatrom sa dostanú ľudia až keď žiadajú o vrátenie vodičského oprávnenia a to môžu žiadať až po uplynutí trestu. Nie je dôvod posielať vodiča,  ktorému boli namerané tri promile alkoholu, na vyšetrenie psychiatrovi ihneď po spáchaní trestného činu,  keďže ho čaká 5 ročný trest zákazu vedenia vozidla. Vyšetrenie u psychiatra bude pre spoločnosť dôležite až predtým, keď bude žiadať o vrátenie vodičského preukazu.  Dostane ho naspať len vtedy ak psychiater konštatuje, že jeho aktuálny zdravotný a psychický stav (vrátane závislosti od alkoholu) je taký, že nepredstavuje pre ostatných účastníkov cestnej premávky riziko.


Záver záveru:
Viem, že psychiatri sa potešili zmenám v zákonoch, ale kalkulácia úmery medzi zistenými jazdami po vplyvom alkoholu a tržbami 1:1 je nesprávna a už vonkoncom tržby nebudú ihneď, ale až v závese niekoľko rokov.