Napriek tomu, po viac než troch rokoch od uvedenia na trh prišiel čas tento kľúčový typ ponuky značky modernizovať. Čo všetko a ako zmenili veľmi pozorne zisťoval Alex ŠTEFUCA. Na čo prišiel a ako modernizáciu hodnotí?