väčšina z vás už aj vďaka správam na tejto stránke iste zaregistrovala partnerstvo medzi spoločnosťami Fiat S.p.A. a Chrysler Group LLC. Vytvorili globálnu alianciu s postupným spájaním importu oboch koncernov v jednotlivých krajinách. Nakoľko sa tento proces v týchto dňoch dotýka aj Slovenska, od 1.6 prichádza k zmene dovozcu amerických značiek. Po vyše 11 rokoch prechádza tato úloha zo spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. na Fiat SR spol. s.r.o. To sa týka zabezpečovania dodávky vozidiel, náhradných dielov, poskytovania záruk, riadenia marketingu/PR, popredajných služieb, technickej podpory a vlastne všetkých aktivít spojených so značkou Chrysler na Slovensku. Doterajší dovozca, spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. ďakuje za doterajšiu spoluprácu i podporu klientov amerických áut.