Harmonogram podujatia série King of Drift Slovakia 2009:


8.00 – 9.00 registrácia jazdcov
9.00 – 9.30 rozprava s jazdcami a začiatok voľných tréningov
9.30 – 11.30 dopoludňajšie voľné tréningy
11.30 – 13.00 kvalifikácie, vyhodnotenie TOP 16
13.00 – 13.30 poludňajšia pauza
13.30 – 13.50 slávnostné defilé jazdcov
13.30 – 16.00 tandem battles TOP 16
16.30 – 17.00 vyhlásenie výsledkov, dekorovanie víťazov
17.00 – 18.00 voľné jazdy
18.00 ukončenie akcie

Vstupné na akciu je 5 € na osobu, ZŤP, dôchodcovia a deti do 12 rokov majú vstup voľný. Štartovné pre jazdcov je 35 €.
V areáli akcie sa pohybujte vždy výlučne vo vyznačených zónach určených pre divákov!
V priestoroch depa sa správajte obzvlášť opatrne a na nič nesiahajte.
V záujme vlastnej bezpečnosti rešpektujte pokyny organizátorov, označených reflexnými vestami s nápisom Organizátor.
V celom areáli sú rozmiestnené koše na odpadky, preto prosím udržujte čistotu a poriadok.
Na akcii ste na vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzujete zakúpením vstupenky.
Počas organizovaných voľných tréningov bude možné využiť službu Drift Taxi, ktorú si môžete dohodnúť výlučne V PRIESTORE DEPA priamo s jazdcami.
Každý pasažier v aute na trati je povinný mať na hlave ochrannú prilbu!
Odporúčaná cena pre jazdcov je 10 € za 1 jazdu v Drift Taxi.  


Zároveň upozorňujeme jazdcov, že v nedeľu 4.10. sa v areáli Paddock Pezinok uskutoční voľný drift-tréning (t.z. bez pneuservisu, bez bufetu, atď...). Štartovné na tréning je 30 €, ak máte záujem, nezabudnite si nechať obuť kolesá ešte v sobotu po pretekoch!

Program King of Drift Slovakia