Racing Wheels Day 3 - 2010

Racing Wheels Day 3 - 2010

Online registrácia na podujatie bola k 1.11. ukončená. Ďalšie jednanie s vedením SR vyústilo v skvelú správu! Všetci jazdci majú možnosť získať poldňové i celodňové jazdy za podstatne nižšiu cenu. RWD3 znížili cenu celodňového líska zo 150 na 130 € a cenu poldňového lístka z 90€ na 70 €!


RWD3 má zároveň nový časový plán jázd, kde každá je skrátená o 5 minút. Keďže s prechodom na zimný čas prichádza tma skôr, jazdu musia byť kompletne ukočnené do 17 h.Časový rozvrh Racing Wheels Day 3:

7:00 - 7:45- registrácie dopoludňajší a celodenný:
7:45 - 8:00 rozprava

8:00 – 8:55 – A
8:55 – 9:50 – B
9:50 – 10:50 – A
10:50 – 11:50 – B

Obed: 11:50 – 12:50

11:30-12:30 registrácie pre popoludňajších
12:30 - 12:50 rozprava

12:50 – 13:45 – A
13:45 – 14:40 – B
14:40 – 15:40 - A
15:40 – 16:40 – B