Oficiálny názov súťaže je Škoda Rally Bratislava 2012. Podnik je zaradený do MSR v rally a do Slovenského rally poháru. Akcia sa rodí v rukách nového organizačného tímu tvoreného členmi nedávno vzniknutého Bratislavského Rally Klubu. Pôvodným zámerom tvorcov bolo pri prípravách čerpať skúsenosti niektorého z moravských usporiadateľov, čo odrážajú aj údaje v zvláštnych ustanoveniach. V posledných týždňoch sa však situácia zmenila a organizácia pretekov je plne v réžii slovenských činovníkov.

Bratislavská rely ponúkne trate na pomerne širokom priestore. Celková dĺžka RSiek bude do 90 km, celkovo aj s presunmi 333 km. Vybrané úseky ponúkajú kompromis medzi záujmami divákov, ktorým bude určený predovšetkým mestský okruh, a technicky náročnými úsekmi v okolí slovenskej metropoly. RS Devínska Nová Ves zavedie účastníkov na zaujímavý polookruh, ktorého časť si súťažné posádky môžu pamätať z niekdajšej RS Markíza. Technicky najnáročnejšie meranie síl ponúkne lesný úsek Borinka, ktorá bude so svojimi pätnástimi kilometrami kráľovským testom celej súťaže.

Škoda Rally Bratislava je v kalendári Slovenskej asociácie motoristického športu zapísaná na termín 9. - 10. novembra 2012. Viac o súťaži môžu zástupcovia súťažných teamov, novinári, ale aj fanúšikovia zistiť na oficiálnych stránkach www.ba-rk.sk, ktoré sa v týchto dňoch postupne plnia všetkými potrebnými informáciami. O systéme prihlasovania súťažných posádok, o programe súťaže, či o ďalších zaujímavostiach zo zákulisia príprav Vás budeme informovať v nasledujúcich tlačových správach.

Text: Jiří Dokulil

XVI. Škoda Rally Bratislava je posledné podujatie DMACK Tyres Rally 2012 ako aj Slovenského Rally Pohára

PROGRAM SÚŤAŽE

Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
dátum: 26.10.2012, piatok, 24:00 hod

Uzávierka prihlášok
dátum: 29.10.2012, pondelok, 24:00 hod

Zverejnenie zoznamu prihlásených
miesto: www.ba-rk.sk
dátum: 02.11.2012, piatok

Zverejnenie harmonogramu administratívneho a technického preberania
miesto: www.ba-rk.sk
dátum: 02.11.2012, piatok

Uzávierka objednávok na dodatočné a susediace priestory v servisnom parkovisku
dátum a čas: 02.11.2012, piatok, 24:00

Registrácia na obhliadku trate, výdaj itinerárov, administratívne preberanie (voliteľné)
miesto: Riaditeľstvo súťaže, IMPA, Panónska cesta 23, Bratislava
(N 48° 06' 41.3"; E 17° 05' 50.7")
dátum a čas: 08.11.2012, štvrtok, 07:00 – 11:00 hod

Obhliadka trate - obhliadka jednotlivých RS podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe 2
začiatok obhliadky: 08.11.2012, štvrtok, 08:00 hod
koniec obhliadky: 09.11.2012, piatok, 12:00 hod

Otvorenie servisného parkoviska
miesto: Parkovisko, Starohájska ul., Bratislava (dostihová dráha)
(N 48° 06' 50.8"; E 17° 07' 22.2")
dátum a čas: 09.11.2012, piatok, 06:30 hod

Administratívne preberanie - podľa zverejneného harmonogramu
miesto: Riaditeľstvo súťaže, sekretariát
dátum a čas: 09.11.2012, piatok , 07:00 – 12:00 hod

Technické preberanie - značenie a plombovanie mechanických častí podľa zverejneného harmonogramu
miesto: servis IMPA a.s., Panónska cesta 23, Bratislava
(N 48° 06' 41.3"; E 17° 05' 50.7")
dátum a čas: 09.11.2012, piatok, 07:30 – 13:00 hod

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii
miesto: Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
dátum a čas: 09.11.2012, piatok, 08:00 hod

Uzávierka údajov o spolujazdcovi
dátum a čas: 09.11.2012, piatok, 12:00 hod

Tlačová konferencia pred štartom rally
miesto: Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
dátum a čas: 09.11.2012, piatok, 14:30 hod

Prvé zasadnutie Rady športových komisárov
miesto: Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK
dátum a čas: 09.11.2012, piatok, 16:00 hod

Zverejnenie zoznamu prevzatých posádok a štartovej listiny pre štart 1. a 2. sekcie
miesto: Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas: 06.09.2012, štvrtok, 17:00

Štart súťaže (1. vozidlo)
miesto: ČK 0, štartová rampa, nám SNP v Bratislave
dátum a čas: 09.11.2012, piatok, 18:00 hod

Cieľ 1. sekcie
miesto: ČK 1B, Parc Fermé/UP in
dátum a čas: 09.11.2012, piatok, 18:57 hod

Technické preberanie pre vozidlá, ktoré nedokončili 1.sekciu a chcú štartovať v 2. sekcii
miesto : UP - ul. Starohájska
dátum a čas: 10.11.2012, sobota, 07:00 hod

Štart 2. sekcie
miesto: ČK 1C, Parc Fermé/UP out-Service/servis in
dátum a čas: 10.11.2012, sobota, 08:06 hod

Cieľ rally a odovzdávanie cien
miesto: cieľová rampa, nám SNP v Bratislave
dátum a čas: 10.11.2012, sobota, 17:09 hod

Záverečná technická kontrola
miesto: servis IMPA a.s., Panónska cesta 23, Bratislava
dátum: 10.11.2012, ihneď po príchode do cieľa rally

Zverejnenie predbežnej záverečnej klasifikácie MSR
miesto: Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum: 10.11.2012, sobota, 19:30 hod

Zverejnenie oficiálnej záverečnej klasifikácie MSR
miesto: Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum: 10.11.2012, sobota, 20:00 hod