A práve z tohto dôvodu musel organizačný výbor podujatia TODOS Cena Slovenska Pezinok Baba 2020 prijať ťažké rozhodnutie o tom, že preteky sa tohto roku budú nakoniec konať bez divákov.

Viem, to rozhodnutie nepoteší žiadneho fanúšika pretekov automobilov do vrchu a organizačnému výboru sa neprijímalo ľahko, žiaľ, v tomto roku je vďaka pandémii všetko inak. Aj slovenský kopcový šampionát je hore nohami. Ešte nikdy predtým neštartoval až v septembri.

Aby bolo jasné, prečo k tomu kroku došlo, vysvetľuje organizátor v nasledujúcich riadkoch:

Počty sú jednoduché. Pre fakt, že športové podujatie TODOS Cena Slovenska Pezinok Baba 2020 je zaradené do viacerých majstrovstiev, vrátane slovenských a poľských, predpoklad prihlásených súťažiacich je minimálne sto. Ak na jedného pretekára počítame dvoch mechanikov a dvoch ďalších ľudí, v momente vychádza, že len v paddocku bude päťsto ľudí. K nim treba pripočítať aj dvesto organizátorov, činovníkov, záchranárov či hasičov, bez ktorých sa preteky z dôvodu bezpečnosti konať nemôžu. Síce nebudú všetci stále v paddocku, viac menej sa budú zdržiavať počas celých pretekov v okolí trate, ale do celkového počtu ich zahrnúť musíme. A zrazu už máme sedemsto ľudí.

Ďalšou skupinou sú zástupcovia médií, tých bežne býva na Pezinskej Babe viac ako päťdesiat. V tomto momente nám ostáva rezerva približne dvesto až dvestopäťdesiat ľudí, ktorá vôbec nie je veľká, a to sme ešte nespomenuli partnerov podujatia, ktorí sa určite budú na pretekoch vyskytovať. Určite ste aj vy v tomto momente pochopili, že organizačný výbor rozhodol správne a že je lepšie mať nejaké preteky, síce bez divákov, ako žiadne. V tom prípade by ani divák totiž nemal na aké preteky ísť.

Aby sme všetkých fanúšikov aspoň trochu uspokojili, organizátor pripravuje pre nich jedno prekvapenie. Tým by mal byť livestream z pretekov na kanáli youtube. 

Skrátená trať? Prečo? A o koľko?

Počas dlhých rokov sa trať pretekov automobilov do vrchu na Pezinskej Babe nemenila. Boli roky, keď sa preteky vôbec nekonali, pričom dôvod bolo sadanie podložia cesty. Po oprave sa však preteky na Pezinskú Babu vrátili a trať mala opäť pôvodnú dĺžku 5100 metrov. Stav cesty sa však každý rok zhoršuje, čoho dôsledkom sú najnovšie úpravy dĺžky trate.

Pred každými pretekmi podlieha trať schvaľovaniu Bezpečnostným výborom SAMŠ. Tohtoročné šetrenie zistilo, že úvodnú časť, ihneď po štarte, treba skrátiť.


„Po vlastnej obhliadke schvaľovacia komisia konštatuje, že vzhľadom na kvalitu povrchu trate najmä v úseku po plánovanom štarte (kameňolom Cajla) po stanovište TK č. 7 vzhľadom k pozdĺžnym nerovnostiam („prepadnutiam povrchu cesty“, priečnym nerovnostiam, kvality zvodidiel a predpokladaným rýchlostiam pretekárskych vozidiel trať v tomto úseku je nespôsobilá, preto posúva štart na stanovište TK č. 7, t.j. do vzdialenosti 1050m od plánovaného štartu, k autobusovej zastávke.“ hovorí schvaľovací protokol.

Napriek skráteniu pôvodnej dĺžky trate na jej aktuálnu hodnotu 4050 metrov veríme, že podujatie TODOS Cena Slovenska Pezinok Baba 2020 si všetci účastníci pretekov poriadne užijú a pri zdolávaní trate predvedú špičkové výkony hodné majstrovských pretekov.