Udržiavanie ciest stojí ohromné finančné prostriedky (alebo iba na slovenských faktúrach je to tak?!). O tom, že to je dôležitá práca, niet pochýb. Ešte, že existujú stroje, ktoré prácu dokážu zvládnuť bez problémov.

Tento 74 ročný dôchodca z Clevelandu proste jednoducho nemá rád neporiadok na ceste a možno by to bola pre neho ideálna príležitosť na prilepšenie si k dôchodku. 

Platina z katalyzátoru

Internet je plný náučných vecí a pokusov. Jeden celkom zaujímavý experiment pred časom predstavil Cody´s Lab na Youtube. Cody so svojím parťákom pri experimente vychádzali z predpokladu, že autá pri jazde uvoľňujú zo svojich katalyzátorov drahý kov – platinu, ktorá sa viaže na prach popri cestách. Za gram čistej platiny v zbernom dvore dostanete cca 30 eur. Preto, ak máte starý katalyzátor, nevyhadzujte ho len tak za cenu železa. :)

Zbohatnúť zametaním cesty? Ak na to nemáte stroj a neplatí Vám to správca cesty, tak sa neoplatí. Ani pri tomto dobrom nápade.

Video začína na frekventovanej ceste v nočnej Amerike. S bezpečnosťou pri práci si ale naši dvaja aktéri ťažkú hlavu nerobili. S pomocou dvoch metiel a vriec na odpad si so sebou odviezli prach a neporiadok z okolia cesty. Následne tento materiál preosievali pomocou sitiek a kávového filtra. Nepotrebné časti zahodili a venovali sa len sivému prachu, ktorý umiestnili do teplu odolnej nádobky. K nemu primiešali ďalšie chemické zlúčeniny a zavreli do pece s vysokou teplotou. Experiment pokračoval tak, že po vybratí nádobky a vyliatí jej obsahu, ostala kovová zlúčenina s obsahom drahého kovu jasne identifikovateľná. Tento maličký kúsok opäť položili do pece, kde odstránili olovo. Codymu sa síce podarilo z týchto cestných nečistôt vydolovať platinu, ale vo veľmi nepatrnom množstve. Po následných prepočtoch vyšlo, že na to, aby ste zarobil 200 eur, potrebujete nazbierať približne tonu cestnej špiny. A to ešte nezarátal náklady s tým spojené. Každopádne je to zaujímavé, že sa peniažky váľajú i tam, kde by sme to nikdy neočakávali. No zdá sa, že pre tieto sa neoplatí ani len ohýbať sa... :)