„Doteraz sme formou komisionálneho predaja zobchodovali len zopár áut ročne. Napríklad vlani to bolo menej ako 100 áut z celkového počtu takmer sedemdesiatich tisíc zobchodovaných vozidiel," hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ autocentier AAA AUTO. "Zaznamenali sme však určitú skupinu zákazníkov, ktorí nám ponúkali väčšinou drahšie a netypické vozidlá, pri ktorých je potenciál rýchleho predaja výrazne menší ako pri bežných ojazdených autách a my chceme aj týmto zákazníkom vyjsť v ústrety. Preto sme vytvorili produkt Komisie Premium," dopĺňa Vaněček.

Komisie Premium je na rozdiel od bežného komisionálneho predaja, v rámci ktorého vozidlo aj v čase predaja zostáva vo vlastníctve pôvodného majiteľa a obchodník predaj len za určitý poplatok sprostredkúva, produktom, kedy AAA Auto vyplatí za ponúkaný automobil zálohu v hotovosti až do výšky 80 % z budúcej kúpnej ceny. Zákazník rýchlo získa peniaze, ktoré môže využiť napríklad na nákup novšieho auta ešte predtým, než sa jeho vozidlo predá. Celý proces prebieha tak, že vozidlo sa predáva za klientovu predajnú cenu. Výkupný technik určí a garantuje odkupnú cenu v prípade, že sa vozidlo nepredá do 25 dní od uzatvorenia zmluvy. Z tejto ceny klient získa až 80 % v hotovosti ihneď po podpísaní komisných zmlúv. Na rozdiel od bežne používaného komisionálneho predaja u iných predajcov pri predaji vozidla novému majiteľovi sa stáva jeho vlastníkom a je tak schopné poskytnúť zákazníkom úplne rovnaké garancie ako u vozidiel, ktoré od nich rovno vykúpi. Nespornou výhodou je, že AAA Auto sa kompletne postará o prípravu automobilu do predaja, o jeho inzerciu a pochopiteľne aj o kontakt s potenciálnymi záujemcami o jeho kúpu.