Nedávno sme dostali podnet od čitateľa, že čo sa stane v prípade, ak zabudne kúpiť diaľničnú známku pred vjazdom na spoplatnený úsek, pričom ho zachytia kamerové systémy a diaľničná známka bude zakúpená až následne na prvej pumpe.

Pokute sa môžete vyhnúť

Na prvý pohľad sa môže zdať, že po zaznamenaní kamerou je situácia stratená a majiteľ vozidla môže očakávať v najbližších týždňoch v schránke pokutu. Čitateľ, ktorý si kúpil e-známku až po vstupe na spoplatnený úsek, však pokutu nedostane. Dôvod je ten, že systém vyhodnocuje vstupy z kamier každý deň až o polnoci. To znamená, že ak si v daný deň ešte stihnete kúpiť e-známku, pokutu platiť nebude. Známka totiž platí celý deň aj spätne. Príklad: Ak si známku kúpite o 20:00, známka platí už od 00:00. Spôsobov, ako uhradiť poplatok za používanie diaľnic, je pritom veľké množstvo (čerpacie stanice, automaty, webstránka, či aplikácia). Pokiaľ sa však spamätáte, že ste vošli na diaľnicu bez známky až nasledujúci deň, už je neskoro. V takomto prípade očakávajte pokutu vo výške 300 €.

Pokiaľ sa teda pozabudnete a na diaľnicu vojdete bez zaplatenia poplatku za jej používanie, stále sa môžete vyhnúť pokute. Nákup e-známky ale musíte stihnúť ešte pred polnocou daného dňa! 

 „Pred vstupom na spoplatnené úseky majú mať motoristi na pamäti povinnosť úhrady za ich využívanie. Ak jazdia po diaľniciach a rýchlostných cestách v motorovom vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, nemali by zabudnúť na kúpu elektronickej diaľničnej známky. Táto povinnosť vyplýva motoristom aj zo zákona. V prípade zistenia nezaplatenia eDZ, resp. ak dané vozidlo nebude disponovať platnou eDZ, naplno sa využije inštitút objektívnej zodpovednosti,“ odpovedala na otázku Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS.