Po týždňoch citeľného poklesu sa vývoj spomalil a najnovšie pumpári prepisovali ceny iba mierne, našťastie však opäť smerom nadol. Čo sa však bude diať v nasledujúcich mesiacoch? Ak chcete zostať v obraze čo sa týka cien na čerpačkách, oplatí sa sledovať vývoj hneď viacerých udalostí vo svete i doma. Medzi tie najkľúčovejšie sme zaradili výkon globálnej ekonomiky, spúšťanie ďalších fáz embarga na ruskú ropu, ako aj vojenský konflikt na Ukrajine a jeho vplyv na dodávateľské vzťahy s Ruskom.

1. Vývoj ekonomiky

Palivá sú prirodzene previazané s celou ekonomikou a keď sa nedarí jej, nepotrebujú firmy či domácnosti ani toľko palív, čo tlačí ich ceny smerom nadol. Videli sme to aj tento rok, kedy napätá situácia ohľadom COVIDu v Číne viedla k novým a novým lockdownom a zhoršovala pritom jej ekonomické prognózy, čo sa premietalo aj do priaznivejších cien tankovania. Žiada si však dodať, že nižším cenovkám na čerpačkách v poslednom období prialo aj posilňovanie eura voči doláru.

Vývoj ďalších mesiacov “bude závisieť od úspešnosti otvárania Číny (po ukončení COVIDových reštrikcií, pozn. red.) a schopnosti západných krajín vyhnúť sa recesii,“ popisuje Tom Kloza z americkej analytickej firmy OPIS špecializujúcej sa na energetický sektor.

„Ropa sa bude obchodovať v rozmedzí 80 až 100 amerických dolárov, pokým bude pokračovať vojna na Ukrajine,” predpovedá šéf Infrastructure Capital Advisors Jay Hatfield s dovetkom, že dopyt Číny po rope sa pravdepodobne obnoví spolu s tým, ako krajina ukončuje svoju nulovú politiku COVID-u. Ceny ropy sa dnes pritom pohybujú okolo dolnej hranice tejto úrovne, teda 80 dolárov, Hatfield teda vidí priestor na ich potenciálny nárast.

Veľká investičná banka JPMorgan odhaduje, že dôležitú úlohu v budúcom roku zohrá nárast produkcie ropy. “Očakávame, že v roku 2023 porastie ponuka 30-percent nad tempom vývoja dopytu,” hovorí Natasha Kaneva JPMorgan. To by mohlo priniesť dobré správy pre motoristov na rozdiel od priškrtenia výroby benzínu a dieselu.

2. Embargo na ruskú ropu

Zákaz ruskej ropy síce na starom kontinente už vstúpil do platnosti, no pre nás na Slovensku bude kľúčový február 2023. Rafinéria Slovnaft totiž od 5. februára už nebude môcť vyvážať ropné produkty z ruskej ropy okrem Česka. Aj táto výnimka sa však skončí a od začiatku decembra 2023 nebude môcť Slovnaft vyvážať benzín či diesel z ruskej ropy ani ku našim západným susedom

Najnovšie ohlásená výnimka však hovorí o tom, že aj po februári bude môcť Slovnaft vyvážať ropu na Ukrajinu. Ministerstvo hospodárstva to označilo za významný míľnik.

Okrem výnimiek však bude dovolená len domáca spotreba. Budúci rok bude z hľadiska dostupnosti palív kľúčový pre celý stredoeurópsky región, ktorý sa dnes vo veľkej miere stále spolieha na ruskú ropu a s tým bude do budúcna koniec.

Celý ekosystém výroby Slovnaftu je pritom prepojený so zahraničím. Pre firmu nestačí, aby dodávala svoje produkty len na domáci slovenský trh tak, ako s tým počíta embargo na ruskú ropu. Slovnaft potrebuje vyrábať aspoň na úrovni technologického minima a napĺňať kontrakty aj so zahraničnými odberateľmi.

3. Vojna na Ukrajine

Ceny palív skokovo narástli v období po vypuknutí konfliktu na Ukrajine, ktorý sa z časového hľadiska prelínal s oživeným dopytom v hospodárstve po tom, čo odznela najvážnejšia fáza koronakrízy. Čo sa týka vplyvov embarga na ruskú ropu, to je dobrovoľným rozhodnutím štátov únie a vychádza z predpokladu, že Rusko nám ropu dodáva.

Diplomatické vzťahy medzi Ruskom a takzvanými západnými krajinami však zásadne ochladli. „Olej do ohňa“ nedávno prilialo zavedenie takzvaného cenového stropu na ruskú ropu zo strany krajín G7, EÚ a Austrálie. Po oznámení tohto kroku Moskva reagovala, že do štátov, ktoré tento cenový limit 60 dolárov za barel uplatnia, nebude ropu dovážať vôbec. Toto rozhodnutie najnovšie nadobudlo už aj oficiálnu podobu dekrétu podpísaného ruským prezidentom Putinom.

Ani to však ruskej strane nepomohlo, cenou ropy to výraznejšie nezamávalo. „Svetový trh sa zatiaľ závažnejšej reakcie Ruska neobáva. Putinov dekrét trhy hodnotia ako príliš vágny. Dôležitejšie budú reálne činy Ruska. Tie sú zatiaľ miernejšie, ako sa trhy obávali,” upozornil hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda s dôrazom na to, že aj samotná reakcia Ruska bola veľmi pomalá. Dekrét prišiel až 3 tri týždne po zavedení cenového stropu zo strany západných štátov.

Stopka dodávok ruskej ropy sa momentálne neočakáva v prípade Slovnaftu, keďže cenový strop sa vzťahuje na ropu preváženú tankermi. To pritom nie je prípad slovenskej rafinérie, do ktorej sa ropa dostáva ropovodom Družba. Očakáva sa však, že vybrané krajiny EÚ môžu byť dianím okolo cenového stropu potenciálne zasiahnuté vo väčšej miere.

Tak či onak, pre ceny palív zostane aj v roku 2023 naďalej dôležité dianie okolo vojny na Ukrajine a s ňou súvisiace kroky jednotlivých krajín v zahraničnej politike a ekonomickej diplomacii.

Zdroj: RTVS, Yahoo Finance, Trend