Koronakríza spomalila hospodárstvo, posadila ľudí doma za počítače a spôsobila menší dopyt po osobnej mobilite. Ľudia skrátka nepotrebujú jazdiť vlastnými autami tak intenzívne ako doteraz a mnohí vodiči svoje autá dlhodobo „uskladnili“ v garážach. A s tým sa vyplavujú na povrch ďalšie problémy súvisiace s používaním benzínov E10.

Benzín E10 je vďaka vyššiemu podielu biozložiek v palive hygroskopickejší, teda viaže do seba viac vzdušnej vlhkosti. Tá sa usádza na dne palivových nádrží, kde vytvára agresívnu korozívnu zmes napádajúcu celý palivový systém (na obr. je palivové čerpadlo napadnuté „vodou“ v benzíne E10).

Už aj pri nových autách

Nastáva to, na čo odborníci upozorňovali už dlhšie, vyšší obsah biozložiek v benzínoch E10 totiž neškodí len starším, ale aj novším vozidlám. Hoci ich automobilky primárne pripravovali na spaľovanie benzínov E10 (hovorí sa dokonca, že sú už dnes pripravené dokonca na palivá E20), nikto nevedel, ako sa budú palivá E10 správať pri dlhodobých odstávkach. A tak sú nové motory síce na spaľovanie E10 pripravené, ale len za predpokladu používania čerstvej zmesi. Ako však ukázala koronakríza, a s ňou dlhodobo odstavené autá, rýchla degradácia paliva E10 v čase spôsobuje problémy autám bez ohľadu na dátum ich výroby. Upozorňuje na to holandská asociácia RAI Vereniging. Podľa jej zistení sa žiadne problémy neobjavia, ak s autom aspoň raz týždenne absolvujete dlhšiu cestu, ak však auto na dlhšie odstavíte, v palivovom systéme začnú nezvratné procesy, ktoré spôsobia jeho trvalé znehodnotenie úsadami a vyvolajú koróziu kovových častí. Tie pritom pri používaní paliva E5 odolávali. Výsledkom je nepravidelný chod motora, poškodené vstrekovače a v konečnom dôsledku aj nadmerné emisie výfukových plynov.

Zimný a letný benzín

Holanďania upozorňujú aj na ďalší zaujímavý fakt súvisiaci s pandémiou Covid-19. Tým je nižšia spotreba benzínov a ich pomalšia obrátkovosť na čerpacích staniciach. Rastie preto tlak na posúvanie termínu povinného predaja letného benzínu (rozdielom medzi zimným a letným benzínom sa budem venovať v samostatnom článku). A to je aj podľa výrobcov automobilov ďalší problém, palivové systémy áut totiž vyžadujú sezónny benzín (letný a zimný benzín sa líšia najmä tlakom pár), pri použití nesprávneho paliva môžu moderné vstrekovanie systémy vykazovať abnormality a nekorektné procesy ústiace až do rozsvietenia varovnej kontrolky motora (MIL).

Ako z toho von?

A čo majú motoristi teraz robiť? Ako nám potvrdili aj zástupcovia rafinérie Slovnaft, ak plánujete dlhodobú odstávku (dlhšie ako tri mesiace), vyjazdite palivo E10 a nechajte nádrž čo najprázdnejšiu. Osobne potom odporúčam pred ďalšou jazdou doplniť z kanistra čerstvú zmes benzínu, aby čerpadlo už nasávalo „novú“ zmes. Podľa mňa je však ešte lepšie natankovať pred odstávkou prémiový benzín E5 a aspoň raz mesačne auto preventívne nachvíľku naštartovať, prípadne trošku pojazdiť (ak vám to podmienky dovoľujú). Áno, je to v nezmyselné a z pohľadu životného prostredia zbytočné znečisťovanie a mrhanie drahým fosílnym palivom, lenže inú možnosť pri ochrane vlastného majetku vlastne ani nemáte. A čo dodatočné adtivovanie benzínu E10? Zástupcovia rafinérie tvrdia, že je to zbytočné, pretože ich palivá BA 95 E10 sú aditivované už z výroby (aj prísadami zvyšujúcimi ich životnosť). Tak si teraz vyberte.

zdroj: RAI Vereniging, ACEA